ประธาน กกต.ตรวจความพร้อมเลือกตั้ง อบจ.ขอนแก่น

ประธาน กกต.ตรวจเข้มการแจกจ่ายหีบบัตรเลือกตั้ง อบจ.ขอนแก่น พร้อมระบุหากเกิดเหตุฉุกเฉินสามารถย้ายหน่วยหรือระงับการเลือกตั้งได้ เชื่อทุกฝ่ายสามารถเฝ้าระวังไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดโควิด-19 ได้

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 19 ธ.ค.2563 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น และนายอภินันท์ จันทร์อุปละ ผอ.กกต.ขอนแก่น ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการแจกจ่ายหีบบัตร อุปกรณ์การเลือกตั้งและการเตรียมหน่วยเลือกตั้ง ซึ่ง เขต อ.เมืองขอนแก่น ได้กำหนดใช้ที่ว่าการ อ.เมืองขอนแก่น เป็นสถานที่อำนวยการเลือกตั้ง โดยมีเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยยเลือกตั้งทยอยเดินทางเข้ารับมมอบอุปกรณ์ต่างๆ อย่างพร้อมเพรียง

นายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต.ขอนแก่น กล่าวว่า ความคึกคัก และความตื่นตัวของเจ้าหน้าที่ที่ล้วนมีประสบการณ์ในการทำงานประจำหน่วยเลือกตั้งมาแล้ว ทำให้การตรวจสอบ และการรับมอบอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง ที่ส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่วันนี้สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว

“กกต.ได้กำชับมาตรการความปลอดภัยในการเลือกตั้ง อบจ. ทั้งหมด ทั้งประเทศตามมาตรฐานควมปลอดภัยด้านสาธารณสุขอย่างเข้มงวด โดยมาตรการป้องกันนั้น กกต. ได้ใช้รูปแบบการเลือกตั้ง ส.ส. แทนตำแหน่งที่ว่าง เขตเลือกตั้งที่ 4 จ.ลําปาง และเขตเลือกตั้งที่ 5 จ.สมุทรปราการ มาใช้เป็นแนวทางสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ. และนายก อบจ. ทั้งการกำหนดจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งต่อหน่วยเลือกตั้งให้น้อยลงเพื่อลดความแออัดของผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง การจัดระยะห่างของผู้มีสิทธิ มี อสม.คัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิผู้มาใช้สิทธิบริเวณหน้าที่เลือกตั้ง กรณีพบว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีอุณหภูมิสูงเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส จะแยกใช้สิทธิลงคะแนนในคูหาพิเศษ ซึ่งอยู่บริเวณหน่วยเลือกตั้งเดียวกันมิให้ปะปนกับผู้มีสิทธิเลือกตั้งอื่น”
นายอิทธิพร กล่าวต่ออีกว่า ทุกหน่วยเลือกตั้งจะจัดให้มีแอลกอฮอล์ ไว้บริการสำหรับผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งและมี กำชับต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในบริเวณหน่วยเลือกตั้ง และการทำความสะอาดอุปกรณ์ในหน่วยเลือกตั้งตามเวลาที่กำหนด

 เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น