ผู้ว่าฯขอนแก่นขอความร่วมมือร้านค้าอย่ากักตุนและขึ้นราคาหน้ากากอนามัย

ผู้ว่าฯ ขอนแก่นขอความร่วมมือร้านค้าอย่ากักตุนและขึ้นราคาหน้ากากอนามัยรวมทั้งเจลแอลกอฮอล์ พร้อมเพิ่มมาตรการคัดกรองและให้คำแนะนำแรงงานชาวเมียนมาที่เดินทางเข้ามาในเขตเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อป้องกันโควิด- 19

นายสมศักด์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยหลังการประชุมคณะกรรมการป้องกันโรคติดต่อ ซึ่งจัดขึ้นที่ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ว่าจากการระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดข้างเคียง ในส่วนของจังหวัดขอนแก่นได้มีมาตรการตรวจสอบติดตามผู้ที่เดินทางไปจังหวัดสมุทรสาคร ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา เพื่อทำการสุ่มตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 และได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตั้งจุดคัดกรอง แนะนำการปฏิบัติในการป้องกันโควิด 19ให้กับแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาซื้อสินค้าในตลาดสด รวมทั้งให้เจ้าหน้าที่ออกตรวจและให้คำแนะนำสถานบันเทิงให้ปฏิบัติ
ตามมาตราการป้องกันโรคติดต่อ พร้อมทั้งได้สั่งการให้พาณิชย์จังหวัด
ออกตรวจร้านค้าเพื่อป้องปรามการขึ้นราคากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์
รวมทั้งสินค้าอื่นๆ ในช่วงเทศกาลปีใหม่

นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้รับทราบการขอยกเลิกการจัดงานเค้าท์ดาวปีใหม่และการจัดกิจกรรมสวนเรืองแสง ที่เทศบาลนครขอนแก่นได้นำเสนอ ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโควิด- 19 โดยทางเทศบาลนครขอนแก่นจะยังคงมีการประดับไฟในสถานที่สำคัญ ทั้งบริเวณศาลหลักเมืองและถนนศรีจันทร์ เพื่อสร้างบรรยากาศในการเฉลิมฉลองปีใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นยังกล่าวว่าในส่วนของการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีและการตักบาตรปีใหม่ จะยังคงมีการจัดกิจกรรมเช่นเดิม แต่ขอให้หน่วยงานที่จัดกิจกรรม ปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเข้มข้นเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น