ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแก่นจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมนำสุข

ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแก่นจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมนำสุข

19 มกราคม 2564 ที่วัดป่าภูพานคำถ้ำเจีย  อำเภอหนองเรือ  จังหวัดขอนแก่น  ศูนย์พัฒนาศักยภาพ บุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแก่น  ได้จัดกิจกรรม       โครงการปฏิบัติธรรมนำสุข  โดยมีนายศุภวัฒน์  หนูพริก  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงาน  โดยกิจกรรมดังกล่าวมุ่งเน้น  สำหรับบุคลออทิสติกและครอบครับ ร่วมกิจกรรม  การจัดครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-20 มกราคม 2564 ณ วัดป้าภูพานคำ ตำบลบ้านผือ อำเภอ หนองเรื่อ จังหวัดขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อปฏิบัติธรรมฝึกจิตภาวนา เจริญกรรมฐานตามหลักพระพุทธศาสนา  เพื่อให้บุคคลออทิสติกและครอบครัวได้ทำกิจกรรมด้านพระพุทธศาสนาร่วมกันและเพื่อผ่อนคลายกายและจิตใจ คลายกังวล ปล่อยวางกิจกรรมทางโลก      โดยมี นางสาววรรณี เหมทัย   รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดขอนแก่น กล่าวรายงาน  โดยมีกิจกรรม เช่น การฝึกนั่ง สมาธิ  การสวดมนต์ การทำความสะอาดบริเวณวัด และการเดินชมสวนป่า  โดยมีผู้เข้าร่วมงาน ประมาณ 50 คนเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น