เยาวชนขอนแก่นร่วมแสดงพลังป้องกันโควิด 19 อย่างเข้มงวด ด้วย 4 มาตรการหลัก

เยาวชนขอนแก่นร่วมแสดงพลังป้องกันโควิด 19 อย่างเข้มงวด ด้วย 4 มาตรการหลัก เน้นกักตัวอยู่บ้าน รายงานตัวผ่านแอพพลิเคชั่นหมอชนะ

20 มกราคม 2564 ที่วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น พร้อมด้วย นพ.สมชายโชคิ ปิยวัชร์เวลา  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น และ นพ.ปิยะวัฒน์  วลัยเสถียร ผอ.สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น  ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์แสดงตน “พลังเยาวชนคนขอนแก่นสู้ภัยโควิด-19” ด้วยการร่วมลงทะเบียนผ่านระบบหมอชนะ สำหรับการยืนยันตัวบุคคลและการรายงานตัวตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 อย่างเข้มงวด โดยมีแกนนำเยาวชนในเขต จ.ขอนแก่น เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง

นายสมศักดิ์ จังตระกุล  ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า การระบาดละรอกใหม่นี้จะเห็นได้ว่าเกิดจากกลุ่มวัยรุ่นที่มีสุขภาพดีมีร่างกายแข็งแรง และผู้ที่อยู่ในวัยทำงาน ซึ่งผู้ติดเชื้อของจังหวัดขอนแก่นจำนวน 10 คน เป็นผู้ติดเชื้อที่อยู่ในกลุ่มวัยรุ่นและคนทำงาน 9 คน ดังนั้นการดำเนินการตามมาตรการเชิงรุกวันนี้ต้องเน้นมาที่กลุ่มวัยทำงาน รวมทั้งเด็กและเยาวชน

วันนี้จังหวัดจึงมีการประกาศเจตนารมณ์แสดงตนเชิงสัญลักษณ์ว่า 14 วันต่อจากนี้ ชาวขอนแก่น โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนและคนวัยทำงาน จะปฎิบัติตามกฎเหล็ก 4 ข้อ คือกลุ่มเด็กและเยาวชน ในพื้นที่เสี่ยงจะต้องอยู่ที่บ้านกักตัว 14 วัน เนื่องจากสถาบันการศึกษาส่วนใหญ่งดจัดการเรียนการสอน    งดการมั่วสุมหรือทำกิจกรรมร่วมกันในระยะนี้ 14 วัน   รายงานตัวและตรวจสุขภาพตัวเองผ่านระบบแอปพลิเคชันหมอชนะ 14 วัน  และข้อสุดท้ายคือหากต้องออกนอกบ้านต้องมีมาตรการทางสังคม สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆ เว้นระยะห่างทางสังคม

ซึ่งมาตรการทั้ง 4 ข้อนี้นั้นจะเป็นการทำชาเล้นจ์วัยรุ่นครั้งใหญ่ของเมืองขอนแก่น โดยเริ่มจาก อ.เมืองขอนแก่น นำร่อง

ผวจ.ขอนแก่น กล่าวต่ออีกว่า  การประกาศเจตนารมณ์วันนี้เป็นการฉีดวัคซีนทางสังคม เป็นการบ่งบอกว่าคนขอนแก่นซึ่งเป็นเยาวชนให้ความเชื่อมั่นว่า หากปฏิบัติตามแนวทางป้องกันโควิดอย่างเคร่งครัดจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ ซึ่งหลังจากเริ่มปฏิบัติการหากเยาวชนคนใดพบว่าตนเองมีอาการให้รีบแสดงตนและเดินมาทางมายังโรงพยาบาลได้ทันที

“เมื่อการปฎิบัติตามมาตรการดังกล่าวสำเร็จและมีการประเมินสถานการณ์ความเสี่ยง ตามวงรอบ 28 วัน คือหากผู้ป่วยรายที่ 10 หายจากการติดเชื้อและจังหวัดไม่มีผู้ป่วยรายใหม่ จังหวัดและคณะกรมการควบคุมโรคติดต่อ เตรียมมอบรางวัลสุดพิเศษให้กับชาวขอนแก่นที่ร่วมมือร่วมใจกันผ่านวิกฤตินี้ไปได้ ด้วยการพิจารณาจัดกิจกรรมงานสงกรานต์ ประจำปี 2564 เนื่องจากขอนแก่นมีภูมิคุ้มกันตนเองจากโรคนี้ได้ และการจัดงานสงกรานต์นั้นจะเป็นการจัดงานสงกรานต์เฉพาะคนขอนแก่น ที่ห้ามคนจากนอกพื้นที่เข้ามาในพื้นที่เด็ดขาด ดังนั้นจึงขอให้ทุกฝ่ายร่วมมือกันก้าวผ่านวิกฤตินี้ไปให้ได้ ตามคำแนะนำและคำเตือนจากทางการอย่างเข้มงวด”เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น