ขอนแก่นคุมเข้มมาตรการป้องกันโควิด 19 แม้รักษาผู้ป่วยหายทุกคนแล้ว

ขอนแก่นคุมเข้มมาตรการป้องกันโควิด 19 แม้รักษาผู้ป่วยหายทุกคนแล้ว

นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ของจังหวัดขอนแก่นว่า ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รายที่ 7-10 ที่ติดเชื้อในพื้นที่และเข้ารับการรักษาตัวที่ รพ.ศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขณะนี้อาการหายขาดแล้ว แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้ แต่จะต้องกักตัวที่บ้านอีก 14 วัน ตามมาตรฐานการรักษา ทำให้วันนี้ (30 มกราคม 2564) จังหวัดขอนแก่นไม่มีผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อเพิ่มขึ้นในพื้นที่แต่อย่างใด

ขณะที่การเข้ารายงานตัวและกักตัวของผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดกลุ่มเสี่ยง ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2563 – 28 ม มกราคม 2564 มีจำนวนทั้งสิ้น 26,486 ราย พ้นระยะการกักตัวแล้ว 24,837 ราย โดยยังคงมีบุคคลที่เฝ้าระวังในภาวการณ์กักตัว 1,649 ราย อย่างไรก็ตาม จังหวัดยังคงต้องขอความร่วมมือจากประชาชนชาวขอนแก่นและผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น โดยเฉพาะจาก 28 จังหวัด ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดที่คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่นขอความร่วมมืออย่างเข้มงวดต่อไป

ในส่วนของการเปิดเรียนของสถาบันการศึกษาตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้เปิดเรียนตามปกติในวันที่ 1 กุมภาพันธ์นี้ สำหรับจังหวัดขอนแก่นเชื่อว่าไม่น่ามีปัญหา เพราะที่ผ่านมาโรงเรียนต่างๆ ได้มีมาตรการเข้มงวด ทั้งการคัดกรองบุคลากรครูและนักเรียน รวมถึงบุคคลเข้าออกโรงเรียนอย่างเข้มงวดอยู่แล้ว พร้อมเน้นย้ำขอให้ประชาชนทุกคนสวมหน้ากากอนามัยก่อนออกจากบ้านตลอดเวลา ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์บ่อยๆ และเว้นระยะห่างทางสังคมไม่ไปอยู่ในจุดเสี่ยงที่มีผู้คนความแออัดเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น