ขอนแก่นพบผู้ป่วย covid-19 รายที่ 11 เป็นชาวมหาสารคามมารักษาตัวที่โรงพยาบาล ฯ ขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่นพบผู้ป่วย covid-19 รายที่ 11 จากการระบาดระลอกใหม่เป็นชาวจังหวัดมหาสารคามมาเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลที่จังหวัดขอนแก่นมีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้ป่วยระลอกใหม่ในจังหวัดมหาสารคาม

เมื่อเวลา 10.45 น. วันที่ 31 มกราคม 2564 นายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น แถลงข่าว จังหวัดขอนแก่นพบผู้ติดเชื้อโควิค 19 รายที่ 11 โดยเป็นผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดมหาสารคามมาเข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดขอนแก่นเมื่อวันที่ 27 มกราคม ที่ผ่านมา มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ป่วยโควิดที่ระบาดระลอกใหม่ในจังหวัดมหาสารคาม

จากข้อมูลการสอบสวนโรค ไทม์ไลน์ของผู้ป่วยชาวจังหวัดมหาสารคามบางคนที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นได้มีการสัมผัสกับคนในพื้นที่ซึ่งทีมสอบสวนโรคก็ได้มีการตรวจคัดกรองผู้สัมผัสเกี่ยวข้องกับผู้ป่วยแล้ว ผลการตรวจเป็นลบทั้งหมด

ด้านผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ กล่าวว่า ผู้ป่วยโควิด 19 รายที่ 11 จากการระบาดระลอกใหม่ เป็นเพศชาย อายุ 57 ปี มีโรคประจำตัวความดันโลหิตสูง มีอาการไข้ เข้ารับการตรวจพบว่ามีปอดติดเชื้อ รักษาตัวที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ล่าสุดอาการเริ่มดีขึ้นเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น