เปิดเรียนวันแรกโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นแบบเรียนเต็ม 100% ไม่พบปัญหา

เปิดเรียนวันแรกโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นแบบเรียนเต็ม 100% ไม่พบปัญหา โรงเรียนเตรียมความพร้อมสร้างความมั่นใจให้ผู้ปกครองตั้งแต่จุดทางเข้าและในห้องเรียน พร้อมงดใช้สนามเด็กเล่นป้องกันเด็กสัมผัสตัวกัน

บรรยากาศการเรียนในวันเปิดเรียนวันแรกวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2546 ที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีประกาศให้ทุกโรงเรียนเปิดการเรียนการสอนได้ตามปกติ ยกเว้นจังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด ในส่วนของจังหวัดขอนแก่นมีโรงเรียนระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ เช่น โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ที่มีนักเรียนกว่า 3,500 คน เปิดทำการเรียนการสอนตามปกติ ได้มีมาตรการเข้มงวดป้องกันโควิด 19 ตั้งแต่ประตูทางเข้าที่ทางโรงเรียน จัดแบ่งให้นักเรียนเข้าภายในโรงเรียนจุดละ 2 ระดับชั้นเพื่อลดความแออัด ทุกจุดได้ตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้นักเรียนและบุคลากรทุกคนที่ผ่านเข้าออก ส่วนภายในห้องเรียนทุกห้องวันนี้มีนักเรียนมาเรียนตามปกติ 100% หลังจากที่ที่ผ่านมาได้จัดการเรียนการสอนแบบลดจำนวนนักเรียนที่มาโรงเรียนเหลือจำนวนห้องละ 25% และบางส่วนเรียนออนไลน์ ขณะที่บริเวณสนามเด็กเล่น ได้ติดป้ายงดให้นักเรียนเข้าไปเล่นชั่วคราว ป้องกันไม่ให้มีการสัมผัสตัวกันเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น