Taxi ขอนแก่น สะอาด มั่นใจ ปลอดภัยไร้ covid 19

ขอนแก่นสร้างความมั่นใจผู้เดินทาง รณรงค์แท็กซี่ขอนแก่น สะอาด มั่นใจ ปลอดภัยไร้ covid 19

2 ก.พ. 64   ที่ ท่าอากาศยานขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดงานแท็กซี่ขอนแก่น สะอาด มั่นใจ ปลอดภัยไร้ covid 19 โดยความร่วมมือของท่าอากาศยานนานาชาติขอนแก่น ศูนย์อนามัยที่ 7ขอนแก่นและภาคีเรือข่าย เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจต่อผู้ใช้บริการทั้งภายในจังหวัดและผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด โดยมีกิจกรรมการให้ความรู้ สาธิตการทำความสะอาดรถแท็กซี่ พร้อมทั้งแจกสติ๊กเกอร์ติดรถแก่ผู้ประกอบการแท็กซี่ และการจัดนิทรรศการให้ความรู้ มีผู้ประกอบการแท็กซี่เข้าร่วม จำนวน 50 คน

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ขณะนี้จังหวัดขอนแก่นได้ดำเนินการสร้างความมั่นใจแก่ผู้เดินทางทุกคน โดยความร่วมมือจากผู้ประกอบการแท็กซี่ ในการรับ-ส่ง ผู้โดยสารทั้งที่บริเวณท่าอากาศยานนานาชาติขอนแก่น สถานีขนส่งโดยสาร บขส. สถานีรถไฟ โดยรณรงค์ให้ คนขับแท็กซี่ได้หมั่นเช็ดล้างทำความสะอาดรถ เป็นประจำทุกครั้งทั้งก่อนและหลังการรับส่งผู้โดยสาร และจะมีเจ้าหน้าที่จากศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ทำการตรวจสอบเป็นระยะ โดยที่ท่าอากาศยานขอนแก่น ขณะนี้ได้มีการติดตั้งเครื่องเทอร์มอล เกต ซึ่งเป็น 1 ใน 7 แห่ง ของท่าอากาศยาน ทั่วประเทศที่ติดตั้งเครื่องนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชน และสร้างความมั่นใจ กับผู้เดินทางทุกคน ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส covid-19 อย่างเข้มงวด พร้อมทั้ง ให้ผู้ที่เดินทางเข้ามาได้สแกน QR Code เพื่อความสะดวกในการติดตามตัวผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่ทุกคนเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น