ขอนแก่นส่งทีมสอบสวนโรค และทีมเก็บตัวอย่าง ช่วยงานจังหวัดสมุทรสาคร

ขอนแก่นส่งทีมสอบสวนโรค และทีมเก็บตัวอย่าง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานจังหวัดสมุทรสาคร ระหว่างวันที่ 8-13 กุมภาพันธ์ 2564

5 กุมภาพันธ์ 2564  ที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง จังหวัดขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นพ.สมชายโชติ  ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ร่วมให้กำลังใจทีมสอบสวนโรค และทีมเก็บตัวอย่าง ที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ที่จังหวัดสมุทรสาคร ระหว่างวันที่ 8-13 กุมภาพันธ์ 2564

การเดินทางของทีมสอบสวนโรค และทีมเก็บตัวอย่าง หรือ ทีมรับมือเหตุฉุกเฉินด้านการแพทย์ของจังหวัดขอนแก่นในครั้งนี้ เป็นไปตามความสมัครใจของบรรดาแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่สนับสนุนทางการแพทย์ เพื่อเป็นกำลังเสริม สนับสนุน หรือสับเปลี่ยนหมุนเวียนกับคณะแพทย์ พยาบาล หรือบุคลากรทางสาธารณสุข ของ จ.สมุทรสาคร

นายแพทย์สมชายโชติ  ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นเล็งเห็นถึงความเดือนร้อนของประชาชนในพื้นที่ที่มีการระบาดโรคไวรัสโคโรนา 2019  จึงได้ส่งทีมสอบสวนโรค และทีมเก็บตัวอย่าง รวม 17 คน  ประกอบด้วยบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและอำเภอ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เพื่อการคัดกรองเชิงรุกในพื้นที่ที่มีศักยภาพความพร้อมสูงพร้อมเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ สามารถออกเดินทางไปปฏิบัติภารกิจ เมื่อได้รับการร้องขอจากพื้นที่ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นและนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ได้กล่าวอวยพรและมอบของที่ระลึก พร้อมทั้งให้กำลังใจในการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น