อดีตนายกฯ คนเดสมัครรับการเลือกตั้งเทศบาลฯวันแรกคึกคัก มี 4 กลุ่มร่วมชิงชัย

อดีตนายกฯ คนเด่นคนดังลงสมัครรับการเลือกตั้งเทศบาลฯวันแรกเนืองแน่น

ที่บริเวณสำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น นายวิทยา ภูโยสาร ปลัดเทศบาลนครขอนแก่น ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครขอนแก่น พร้อมด้วย นายอภินันท์ จันทร์อุปละ ผอ.กกต.จังหวัดขอนแก่น ทำการรับสมัครรับการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนครขอนแก่น วันแรกวันนี้เช่นกัน ท่ามกลางผู้สมัครนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลจาก 4 กลุ่ม ที่พร้อมใจกันมารอก่อนเวลาเปิดรับสมัคร โดยเฉพาะการลงสมัครรับการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี ที่เดินทางมาลงทะเบียนเพื่อขอสมัครก่อนเวลา จำนวน 4 คน ประกอบด้วย นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธ์ อดีตนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น,นายชัชวาลย์ พรอมรธรรม, นายวสันต์ ชูชัย และนายชานนท์ นาประเสริฐกุล

นายวิทยา ภูโยสาร ปลัดเทศบาลนครขอนแก่น ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครขอนแก่น ได้ประกาศให้มีการจับฉลากเพื่อให้ได้หมายเลขประจำตัวผู้สมัครหลังทั้ง 4 คนตกลงกันไม่ได้ พร้อมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติ เพื่อให้การรับสมัครเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องและรัดกุม เพื่อให้เกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุด หลังการจับฉลากคุณปรากฏว่า นายวสันต์ ชูชัย ได้หมายเลข 1 นายชัชวาลย์ พรอมรธรรม ได้หมายเลข 2 นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธ์ หมายเลข 3 และ นายชานนท์ นาประเสริฐกุล หมายเลข 4 จากนั้นผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลของทั้ง 4 ลงสมัครใน 4 เขต เขตละ 6 คน ท่ามกลางผู้ให้การสนับสนุนมาคอยให้กำลังใจเป็นจำนวนมาก ท่ามกลางการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเข้มงวด

ทั้งนี้ ในการเปิดรับสมัครวันแรกวันนี้นั้นพบว่ามีผู้สมัครลงรับเลือกตั้ง นายกและสมาชิกสภาเทศบาล ที่ กกต.ขอนแก่น กำหนดจัดการเลือกตั้งในครั้งนี้พร้อมกันทั้ง 84 แห่ง นั้นมีผู้สมัครลงสมัครรับการเลือกตั้งจำนวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอดีตนายกเทศมนตรีเดิมเจ้าของพื้นที่ รวมไปถึงผู้สมัครหน้าใหม่ ในนามกลุ่มการเมืองหรือกลุ่มอิสระ ที่ทยอยกันเดินทางมาสมัครรับการเลือกตั้งกันอย่างพร้อมเพรียงเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น