ขอนแก่นส่งทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ ช่วยผู้ป่วยโควิด 19 โรงพยาบาลสนาม สมุทรสาคร

ขอนแก่นส่งทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ในภาวะภัยพิบัติ MERT ออกปฏิบัติการช่วยผู้ป่วยโควิด 19 โรงพยาบาลสนาม จังหวัดสมุทรสาคร
วันที่ 11  กุมภาพันธ์ 2564 ณ วัดหนองแวงพระอารามหลวง​ นายสมศักดิ์​ ​จังตระกุล​ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นพ.สมชายโชติ  ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นร่วม พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในเจดีย์วัดหนองแวง พระอารามหลวง     และนิมนต์พระ  มาพรมน้ำมนต์ และพิธีมอบของที่ระลึก     ให้กำลังใจทีม MERT ที่เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ที่สมุทรสาคร   ซึ่งขณะนี้มีผู้ป่วยยืนยันสะสมทั้งหมดกว่า 10,000 ราย
การเดินทางไปของทีม MERT ( Medical Emergency Response Team) หรือ ทีมรับมือเหตุฉุกเฉินด้านการแพทย์ของจังหวัดขอนแก่นในครั้งนี้ เป็นไปตามความสมัครใจของบรรดาแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่สนับสนุนทางการแพทย์  มีเจตนาเพื่อจะไปเป็นกำลังเสริม กำลังสนับสนุน หรือสับเปลี่ยนหมุนเวียนกับคณะแพทย์ พยาบาล หรือบุคลากรทางสาธารณสุข ของ จ.สมุทรสาคร ซึ่งได้ทำการรักษาผู้ป่วยที่ติดโควิด-19 มาเป็นเวลานาน ซึ่งอาจจะอ่อนล้า เนื่องจากปริมาณผู้ป่วยสะสมและการคัดกรองจำนวนมาก จังหวัดขอนแก่นจึงส่งทีมปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ณ โรงพยาบาลสนาม สนามกีฬากลาง จังหวัดสมุทรสาครระหว่างวันที่ 15-28 กุมภาพันธ์ 2564
นายแพทย์สมชายโชติ  กล่าวอีกว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นเล็งเห็นถึงความเดือนร้อนของประชาชนในพื้นที่ที่มีการระบาดโรคไวรัสโคโรนา 2019  จึงได้ส่งทีมแพทย์สนามฉุกเฉินระดับตติยภูมิ  และทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์เคลื่อนที่เร็วระดับอำเภอ (MiniMERT) พร้อมทั้งหน่วยปฐมพยาบาลลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ โดยทีม MERT ดังกล่าว ประกอบด้วยบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ได้แก่ โรงพยาบาลขอนแก่น โรงพยาบาลสิรินธร  ขอนแก่น โรงพยาบาลชุมแพ ทำงานร่วมกับแพทย์ในพื้นที่ปฏิบัติงานหมุนเวียนช่วยเหลือประชาชนในเขตจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อทำการคัดแยก ดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินในขั้นต้นให้ปลอดภัย  ก่อนส่งต่อผู้ป่วยไปโรงพยาบาลในพื้นที่ ทีมแพทย์ดังกล่าวมีความเชี่ยวชาญ    ทำงานเป็นทีมร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ภายใต้ระบบสั่งการในภาวะฉุกเฉิน รวมทั้งการคัดกรองเชิงรุกในพื้นที่ ประกอบด้วย แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน  แพทย์เวชศาสตร์ชุมชนและจิตแพทย์ จำนวน 3 คน พยาบาลวิชาชีพ 11 คน เจ้าหน้าที่กู้ชีพหรือเวชกรฉุกเฉิน 1 คน เภสัชกร 2  คน ที่เหลือเป็นเจ้าหน้าที่สนับสนุนอื่นๆ 4 คน รวม  21 คน   นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ได้กล่าวคำอวยพรพร้อมทั้งให้กำลังใจในการภารกิจครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีและขอให้ปลอดภัยในภารกิจครั้งนี้เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น