วัคซีนโควิด ล็อตแรก 10,000 โด้ส ถึง ขอนแก่นแล้ว  กลุ่มเสี่ยงเตรียมรับวัคซีน

วัคซีน ล็อตแรก 10,000 โด้ส ถึง ขอนแก่นแล้ว  กลุ่มเสี่ยงเตรียมรับวัคซีน

2 เม.ย. 64  ที่ งานเภสัชกรรม สำนักงานควบคุมป้องกันโรคที่ 7 ขอนแก่น  น.พ.สมชายโชติ  ปิยวัชร์เวลา  นายแพทย์สาธารณสุข จ.ขอนแก่น  เข้ารับวัคซีนโควิด  – 19 (ซิโนแวค) ล็อตแรก  จำนวน  10,000 โด๊ส  ซึ่งเป็นการจัดสรรในรอบแรกของ จ.ขอนแก่น  สำหรับ 8 จังหวัดพื้นที่ฟื้นฟูเศรษฐกิจกระตุ้นการท่องเที่ยว ในขณะที่ประเทศไทยได้มีการจัดหาวัคซีนป้องกันโควิด – 19 ที่มีคุณภาพ  ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และได้ผ่านการขึ้นทะเบียน เพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉินช่วงที่มีการระบาด เนื่องจากในระยะแรกที่มีวัคซีนจำกัด จึงได้จัดสรรวัคซีนให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เสี่ยงมารับวัคซีนที่โรงพยาบาลที่มีความพร้อมในการให้บริการวัคซีน โดยมีการคัดกรองก่อนการรับวัคซีน และระบบติดตามภายหลังได้รับวัคซีน

น.พ.สมชายโชติ  ปิยวัชร์เวลา  กล่าวว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นร่วมกับ สำนักงานควบคุมโรคที่ 7  ขอนแก่น ได้มีการรับมอบวัคซีนจากทางส่วนกลาง คือ วัคซีนของซิโนแวค  จำนวน 10,000 โด๊ส โดยมีการตรวจรับและเก็บไว้ในห้องเย็นอุณหภูมิอยู่ระหว่าง 2 – 8 องศาเซลเซียส ที่งานเภสัชกรรม สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จ.ขอนแก่น  ซึ่งก็ถือว่าเป็นอุณหภูมิที่สามารถเก็บวัคซีนไว้ได้ด้วยความปลอดภัยและมีคุณภาพ  วัคซีนล็อตนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำมาฟื้นฟูเศรษฐกิจใน 8 จังหวัด จังหวัดขอนแก่นเป็นหนึ่งในแปดจังหวัดที่ได้รับวัคซีนจัดสรรมาเป็นจำนวน 10,000 โด๊ส เป็นยี่ห้อซิโนแวคของประเทศจีน
โดยผู้ที่จะได้รับการฉีดวัคซีนเราจะให้หนึ่งคนต่อสองโด๊สเลยในล็อตนี้ใน 10,000 โด๊ส ก็จะมีกลุ่มเป้าหมายอยู่ที่ 5000 คน ซึ่งใน 5000 คนดังกล่าวนี้เราก็ได้มีการนำหลักเกณฑ์ที่กระทรวงได้กำหนดไว้ โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นเตรียมประชุมพิจารณากลุ่มผู้ได้รับวัคซีนชุดแรกใน 4 กลุ่มเสี่ยง คือ กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ซึ่งจะเน้นฉีดกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการกระตุ้นเศรษฐกิจ ที่มีการสำรวจและขึ้นทะเบียนไว้แล้ว
ขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมรายชื่อของทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด โดยจะให้ความสำคัญในทุกกลุ่มเสี่ยง เช่น กลุ่มผู้สื่อข่าว เจ้าหน้าที่ประจำสถานีขนส่งผู้โดยสาร เจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจจุดตรวจ ตำรวจ อปพร. ที่มีรายชื่อในช่วงที่มีการระบาดรอบแรก ส่วนในเดือนมิถุนายนจังหวัดขอนแก่นจะได้รับวัคซีนอีกจำนวน 200,000 โดส แต่จะเป็นวัคซีนของแอสตร้าเซนเนก้า โดยล็อตนี้จะนำมาฉีดให้แก่ประชาชนซึ่งจะต้องมีการจัดลำดับกลุ่มเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยเช่นกันจากนั้นกระทรวงสาธารณสุขจะกระจายวัคซีนให้กับจังหวัดต่างๆ ตามที่ได้มีการลงทะเบียนของรับวัคซีนตามระเบียบที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ระหว่างนี้ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นได้ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งทีมมิสเตอร์วัคซีนขึ้น โดยทำหน้าที่ผู้รับผิดชอบการฉีดวัคซีนโดยตรง

ในวันที่ 7 เมษายนนี้จะเป็นวันดีเดย์ฉีดเข็มแรกของจังหวัดขอนแก่นให้กับ ผวจ.ขอนแก่น,  สสจ.ขอนแก่น ที่ รพ.ขอนแก่น นอกจากนี้ ผู้ได้รับวัคซีนชุดแรกใน 4 กลุ่มเสี่ยง คือ กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ซึ่งจะเน้นฉีดกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการกระตุ้นเศรษฐกิจ ที่มีการสำรวจและขึ้นทะเบียนไว้แล้ว”

ที่มา ปชส ขอนแก่น

 

 เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น