ขอนแก่นพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด 19 อีก 24 ราย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจำนวน 68 ราย

ขอนแก่นพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด 19 เมื่อวานและวันนี้รวมอีก 24 ราย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจำนวน 68 ราย ส่วนใหญ่ยังคงเป็นผู้ติดเชื้อที่มีประวัติสัมผัสในกลุ่มสถานบันเทิงในพื้นที่เสี่ยง ขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัด ย้ำชัด เตียงรองรับผู้ติดเชื้อมีเพียงพอ และมีความพร้อมตั้งโรงพยาบาลสนามอีก 1,000 เตียง หากสถานการณ์ยังพบผู้ติดเชื้อต่อเนื่อง

นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นขณะนี้ ล่าสุดยังคงพบผู้ที่ติดเชื้อโควิด 19 เพิ่ม โดยเมื่อวานพบผู้ติดเชื้อ 16 ราย และในวันนี้อีก 8 ราย รวมจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด 19 ในจังหวัดขอนแก่นขณะนี้สะสมอยู่ที่ 68 ราย รักษาหายแล้ว 14 ราย รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 54 ราย ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มคลัสเตอร์สถานบันเทิงในพื้นที่เสี่ยง

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นย้ำว่าในส่วนของเตียงผู้ป่วยขณะนี้ทางจังหวัดขอนแก่นมีเตียงรองรับผู้ป่วยโควิด19 อีก 350 เตียง มั่นใจว่าเพียงพอ แต่หากเกิดสถานการณ์ไม่ดีขึ้นและมีผู้ติดเชื้อเพิ่มต่อเนื่อง ทางจังหวัดขอนแก่นก็ได้มีการเตรียมพื้นที่สำหรับตั้งโรงพยาบาลสนามทันที ซึ่งจะสามารถรองรับจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อได้อีกถึง 1,000 เตียง

พร้อมกันนี้คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่นได้มีการประชุมติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง และได้มีการประกาศคำสั่งออกมาอีก 2 ฉบับ ประกอบด้วยคำสั่งให้ผู้ที่เดินทางมาจาก 9 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรสาคร สมุทรปราการ สมุทรสงคราม ราชบุรี ตาก และนครปฐม เมื่อเข้าพื้นที่ต้องเฝ้าระวังตัวเอง 14 วัน ลงทะเบียนผ่านคิวอาร์โค้ดของสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น หรือรายงานตัวกับ อสม.ในพื้นที่ และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด 19 อย่างเคร่งครัด

และอีกส่วนหนึ่งคือประกาศคำสั่งปิดสถานบริการหรือสถานที่เสี่ยงการแพร่ระบาดโรคเป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันนี้ 12-25 เม.ย.2564 เพื่อให้การควบคุมโรคได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น.

 เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น