ขอนแก่นออกประกาศผู้เดินทางมาจากกลุ่มเสี่ยง ต้องรายงานตัวผ่าน QR Code

ขอนแก่นออกประกาศให้ผู้เดินทางมาจากกลุ่มเสี่ยง ลงทะเบียนรายงานตัวผ่าน QR Code ล่วงหน้าก่อน 1 วัน หรือลงทะเบียนเมื่อถึงขอนแก่นทันที พร้อมสั่งปิดสถานบันเทิง 14 วัน ทั้งจังหวัด หลังพบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่มขึ้นสูงต่อเนื่องทุกวัน

นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ประธานคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่นลงนามในคำสั่งจังหวัดขอนแก่นฉบับที่ 32 ให้ผู้เดินทางมาจากกรุงเทพฯ ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรสาคร สมุทรปราการ สมุทรสงคราม ราชบุรี ตาก และนครปฐม ทะเบียนรายงานตัวผ่าน QR Code ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดล่วงหน้าก่อน 1 วัน หรือลงทะเบียนเมื่อถึงขอนแก่นทันที และให้เฝ้าระวังอาการป่วยของตนเอง 14 วัน นับจากวันที่เดินทางออกจากพื้นที่ 9 จังหวัด หากมีอาการ ไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ ปวดกล้ามเนื้อ หรือจมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่ได้รส ให้รีบไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านทันที พร้อมให้ข้อมูลอาการเจ็บป่วย และประวัติการเดินทางแก่แพทย์ผู้ทำการตรวจรักษาให้ครบถ้วน โดยในระหว่างการเฝ้าระวังสังเกตอาการของตน สามารถเดินทางไปในสถานที่ต่างๆได้ แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค อย่างอย่างเข้มงวด

นอกจากนี้ยังได้ออกประกาศจังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 33 ให้ปิดสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ สถานประกอบกิจการอาบน้ำ สถานประกอบกินการอาบอบนวด หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน เป็นเวลา 14 วัน นับตั้งแต่ วันที่ 12-25 เมษายน 2564

ทั้งนี้ จังหวัดขอนแก่นได้มีการตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิค 19 อย่างต่อเนื่องทุกวัน ในช่วงเวลาที่ผ่านมาพบจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และผู้ติดเชื้อได้กระจายตัวออกไปในหลายพื้นที่อย่างรวดเร็ว จากการติดตามและ สอบสวนโรคของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสาธารณสุขพบว่า การแพร่ระบาดในลักษณะกลุ่มก้อนนี้ ผู้ติดเชื้อหลายรายมีกรณีเชื่อมโยง กับการเข้าไปใช้บริการของสถานบันเทิงหรือสถานบริการประเภทต่างๆ โดยที่มิได้แสดงอาการของโรคและได้แพร่โรค ออกไปยังผู้สัมผัสใกล้ชิด ซึ่งมีข้อมูลว่าเป็นเชื้อโรคสายพันธุ์ที่สามารถแพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็วกว่าสายพันธุ์ปกติ ประกอบกับการเริ่มเข้าสู่ช่วงเทศกาลวันหยุดสงกรานต์ที่เป็นปัจจัยเสี่ยงเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับจังหวัดขอนแก่นเป็น จังหวัดที่อยู่ในกลุ่ม 41 จังหวัด ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดที่ได้ตรวจพบการระบาดแล้ว และมีความเสี่ยงต่อการแพร่ โรคที่จำเป็นต้องดำเนินการในระยะเร่งด่วนเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น