บรรยากาศสงกรานต์ขอนแก่นเงียบเหงา

บรรยากาศสงกรานต์ขอนแก่นเงียบเหงาทุกหน่วยงานงดจัดกิจกรรมต่อเนื่องเป็นปีที 2 ตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุขอย่างเข้มงวด

บรรยากาศช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2564 โดยเฉพาะวันนี้ที่เป็นวันขึ้นปีใหม่ไทย ภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่นเป็นไปอย่างเงียบเหงา โดยพบว่าชาวขอนแก่นส่วนใหญ่เลือกที่จะอยู่บ้านกับครอบครัว ภายหลังจากการเกิดระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ระลอก ขณะที่มีบางครอบครัวเดินทางมาที่วัดเพื่อทำบุญสรงน้ำขอพรพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง โดยที่วัดธาตุ พระอารามหลวง ได้อันเชิญพระพุทธพระลับ พระพุทธรูปประจำจังหวัดมาให้ชาวขอนแก่นได้สรงน้ำและกราบขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล ทั้งนี้ ประชาชนส่วนใหญ่ได้มากราบไหว้และสรงน้ำพระและเดินทางกลับทันที ส่วนที่วัดอื่นๆ มีพุทธศาสนิกชนบางตา หลังทางวัดได้ประกาศงดกิจกรรมทางพุทธศาสนาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นพิธีพุทธาภิเษก สรงน้ำพระธาตุ ก่อเจดีย์ทรายและเวทีการแสดงละเล่นพื้นบ้าน เหลือเพียงเปิดให้พุทธศาสนิกชนสรงน้ำพระเท่านั้นเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น