ชาวบ้านสาวะถี จ.ขอนแก่น ร่วมสืบสานประเพณีบุญสงกรานต์

ชาวบ้านสาวะถี จ.ขอนแก่น ร่วมสืบสานประเพณีบุญสงกรานต์ สรงน้ำพระพุทธรูป สืบสานพิธีเสียเคราะห์แบบอีสานดั้งเดิม ภายใต้วิถีใหม่ห่างไกลโควิด 19

ชาวบ้านในตำบลสาวะถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ร่วมสืบสานงานประเพณีบุญสงกรานต์อีสานดั้งเดิมวัดไชยศรี โดยชูอัตลักษณ์อีสานดั้งเดิมของงาน คือ พิธีเสียเคราะห์ หรือ พิธีสะเดาะเคราะห์แบบพื้นบ้านอีสาน เพื่อให้พบแต่ความสุข ความเจริญตลอดปีใหม่

ภายในงาน มีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมงานซึ่งปีนี้ได้ปรับรูปแบบการจัดงานโดยเน้นการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น การสรงน้ำพระพุทธรูปเพื่อความเป็นสิริมงคล มีจุดเด่นของงาน คือพิธีเสียเคราะห์ หรือ พิธีสะเดาะเคราะห์ ที่สืบทอดกันมานับร้อยๆ ปี ตามความเชื่อของชาวบ้านที่ว่า การเสียเคราะห์ จะทำให้เคราะห์ที่ไม่ดี หรือสิ่งที่ไม่เป็นมงคลในชีวิตสูญสลายไป

พิธีเสียเคราะห์ หรือสะเดาะเคราะห์ จัดขึ้นทุกวันที่ 13 เมษายน ชาวบ้านจะนำเครื่องสังเวยหรือเครื่องเสียเคราะห์ ที่จัดทำเป็นกระทงสี่เหลี่ยมทำจากกาบกล้วยและไม่ไผ่ แบ่งเป็น 9 ช่อง แต่ละช่องจะใส่ข้าวตอก ดอกไม้ น้ำส้มป่อย ข้าวดำ ข้าวแดง ข้าวเหลือง ฝ้ายดำ ฝ้ายแดง ฝ้ายขาว ฝ้ายเหลือง และรูปนักสัตว์ประจำปีเกิด มารวมตัวกันภายในบริเวณกำแพงสิม (โบสถ์) ซึ่งทางวัดจะโยงด้ายสายสิญจน์สำหรับประกอบพิธีไปทั่วบริเวณ จากนั้น พระสงฆ์จะกล่าวคำเสียเคราะห์เป็นภาษาอีสานตามที่สืบทอดกันมา เพื่อให้เทวดา ภูตผี เจ้าชะตา ลงมาเอาเครื่องบูชาที่เตรียมไว้ ให้เคราะห์หายไป มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ประสบความเจริญรุ่งเรืองตลอดไป จากนั้นทุกคนจะนำเครื่องเสียเคราะห์ไปทิ้งในจุดที่กำหนด แล้วเดินกลับเลยโดยห้ามไม่ให้หันหลังกลับไปมองอีก ตามความเชื่อที่ว่าเมื่อทิ้งสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็ให้ตัดใจไม่กลับไปข้องแวะอีก และสิ่งที่ไม่ดีนั้นก็จะไม่กลับมาเป็นอุปสรรคอีก

การจัดงานประเพณีบุญสงกรานต์อีสานดั้งเดิมวัดไชยศรี เป็นการอนุรักษ์ และสืบสานคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรม เกิดจากการร่วมมือระหว่างหน่วยงาน โรงเรียน วัด และชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ที่ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ อย่างเข้มแข็ง ร่วมกันทำนุบำรุงสิมวัดไชยศรี ซึ่งเป็นโบสถ์อีสานโบราณอายุมากกว่า 100 ปี เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าของชุมชน และชุมชนยังคงรักษาประเพณีวัฒนธรรมพื้นบ้านไว้อย่างมั่นคง ถือเป็นความภาคภูมิใจของชาวขอนแก่น ที่คงความเป็นเอกลักษณ์ในวิถีวัฒนธรรมชุมชนไว้ได้อย่างเหนียวแน่นเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น