ปิดการท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ 26 เมษายน 64 เป็นต้นไป

ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 ขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ปิดการท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ในส่วนพื้นที่รับผิดชอบของ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 ขอนแก่น โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

 1. อุทยานแห่งชาติภูกระดึง ปิดตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2564 เป็นต้นไป
 2. อุทยานแห่งชาติภูเรือ ปิดตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2564 เป็นต้นไป
 3. อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย ปิดตั้งแต่ วันที่ 26 เมษายน 2564 เป็นต้นไป
 4. อุทยานแห่งชาติภูเวียง ปิด 17-30 เมษายน 2564 และปิดประจำปีต่อ วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 – วันที่ 30 มิถุนายน 2564
 5. อุทยานแห่งชาติน้ำพอง ปิดตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
 6. อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน ปิดตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2564 ป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
 7. วนอุทยานน้ำตกบ๋าหลวง ปิดตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2564 จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

8.วนอุทยานภูพระ ปิดตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

 1. วนอุทยานภูบ่อบิด ปิดตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2564 เป็นต้นไป
 2. วนอุทยานภูผาล้อม ปิดตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2564 เป็นต้นไป
 3. วนอุทยานชีหลง ปิดตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2564 เป็นต้นไป
 4. วนอุทยานหริรักษ์ ปิดตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2564
 5. วนอุทยานถ้ำแสงธรรมพรหมมาวาส ปิดตั้งแต่ 26 เมษายน 2564
 6. วนอุทยานโกสัมพี ปิดตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2564 เป็นต้นไป
 7. วนอุทยานภูหัน-ภูระงำ ปิดตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2564 เป็นต้นไป
 8. วนอุทยานผางาม ปิดตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2564 เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
 9. วนอุทยานน้ำตกห้วยเลา ปิดตั้งแต่ วันที่ 24 เมษายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์คลี่คลาย
 10. วนอุทยานภูแฝก ปิดการท่องเที่ยวตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
 11. วนอุทยานน้ำตกตาดสูง ปิดการท่องเที่ยวตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย                ….เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น