ขอนแก่น กำหนดให้ศูนย์บริหารราชการภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดขอนแก่น มาอำนวยความสะดวกประชาชนที่ศาลากลางจังหวัด

ขอนแก่น กำหนดให้ศูนย์บริหารราชการภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดขอนแก่น มาอำนวยความสะดวกประชาชนที่ศาลากลางจังหวัด ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19 ยังพบผู้ป่วยรายใหม่จำนวนมาก

วันที่ 24 ก.ค. 2564 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น พร้อมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ได้ร่วมประชุมผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เร้น กับ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด เพื่อรายงานสถานการณ์ไวรัสโควิด19 ในเขตพื้นที่จังหวัดสีแดงเข้ม 13 จังหวัด พร้อมกับให้แผนรับมือผู้ป่วยรายใหม่ ที่จะเดินทางกลับไปรักษาที่บ้านเกิด

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า จังหวัดขอนแก่นได้ปรับให้ศูนย์บริหารราชการภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดขอนแก่น ได้ย้ายมาที่ห้องประชุมแก่นเมือง ชั้นที่ 1 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่นหลังใหม่ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึง พร้อมกับอำนวยความสะดวกประชาชนที่จะมาติดต่อ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง การอนุมัติออกนอกเขตของหน่วยงานราชการต่างๆ หรือการขอหนังสือเดินทางไปยังพื้นที่จังหวัดสีแดงเข้ม เพื่อจะได้ออกหนังสือรับรอง โดยจะมีหน่วยงานราชการต่างๆ รวมทั้งทหารมารวมไว้ที่ศูนย์ฯ แห่งนี้ พร้อมเป็นจุดที่จะประสานรถไปรับประชาชนที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ต่าง ๆ

และเมื่อส่งเจ้าหน้าที่พร้อมรถไปรับแล้ว จะมีการนำเข้าสู่จุดบริการทางการแพทย์ของพื้นที่แต่ละอำเภอ ในส่วนของการรักษาผู้ติดเชื้อโควิด-19 จะปรับให้ผู้ป่วยที่อยู่ในระดับสีเขียว หรือผู้ป่วยที่ติดเชื้อเล็กน้อย ที่แสดงอาการเล็กน้อยหรือไม่แสดงอาการ ให้ใช้แผน Home Isolation หรือการกักตัวที่บ้าน สำหรับผู้ป่วยที่แพทย์ประเมิณแล้วว่าสามารถรักษาตัวได้เองที่บ้าน และผู้ป่วยที่อยู่ในระดับสีเหลืองจนถึงสีแดงที่เป็นผู้ป่วยที่แสดงอาการ จนถึงอาการรุนแรง ให้เข้ารักษาตัว ที่โรงพยาบาลในความดูแลของแพทย์เป็นลำดับต่อไป

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวอีกว่า เรื่องสำคัญในขณะนี้คือให้ประชาชนได้หมั่นล้างมือบ่อยๆ เว้นระยะห่าง สวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง เพราะเนื่องจากไวรัสโควิด-19 เป็นสายพันธุ์ที่ติดต่อกันได้ง่ายมาก เพราะเราสามารถป้องกันตัวเองได้ และแนะนำให้ร้านอาหาร ควรจะมีแผ่นพลาสติกกั้นบนโต๊ะอาหาร เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของเชื้อโรค ซึ่งจะเป็นอีกมาตรการหนึ่งในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เพื่อจะได้ลดการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ เนื่องจากต้องทำงานอย่างหนักหลังผู้ติดเชื้อมีจำนวนมาก และล้นเตียงของแต่ละโรงพยาบาลเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น