ผู้นำชุมชน อสม กระนวน เปิดครัวปันกันอิ่มสู้ภัยโควิด-19 ทำอาหารปรุงสุก ใหม่ สด มอบให้กลุ่มเสี่ยงที่กักตัวถึงบ้านทุกวัน

ผู้นำชุมชน อสม กระนวน เปิดครัวปันกันอิ่มสู้ภัยโควิด-19 ทำอาหารปรุงสุก ใหม่ สด มอบให้กลุ่มเสี่ยงที่กักตัวถึงบ้านทุกวัน

วันที่ 27 ก.ค. 2564 ที่หอประชุมอำเภอกระนวน จ.ขอนแก่น นายทวิช พิมพะ นายอำเภอกระนวน พร้อมด้วยนางมณีรัตน์ พิมพะ นายกกิ่งกาชาดกระนวน ได้จัดทำอาหารปรุงสุกใหม่บรรจุกล่องเพื่อนำไปมอบให้ประชาชนถึงที่พัก ที่กักตัวในพื้นที่ตำบลหมู่บ้าน จำนวน 363 ราย ผู้ป่วยติดเตียง/ผู้พิการ จำนวน 140 ราย และบุคลากรทางการแพทย์ จำนวน 200 ราย รวมทั้งหมด 700 คน โดยได้รับการสนับสนุนค่าวัตถุดิบประกอบอาหารจากกรรมการ และสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอกระนวน ส่วนราชการต่างๆ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกระนวน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และประชาชนจิตอาสาได้สนับสนุนผลิตผลทางการเกษตรในท้องถิ่นประกอบด้วยผักสด เนื้อหมู เนื้อไก่ ไข่ไก่ และผลไม้ เพื่อช่วยเหลือแบ่งปันให้พี่น้องประชาชนชาวอำเภอกระนวน ร่วมต่อสู้ภัยโควิด19 ให้ผ่านพ้นวิกฤติไปด้วยกัน

ทั้งนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ตกงาน ขาดรายได้ การติดเชื้อเริ่มแพร่ระบาดลงมาในระดับครอบครัว บุคลากรทางการแพทย์มีภาระในการรักษาเพิ่มมากขึ้น ประชาชนที่ได้รับการตรวจเชื้อที่พบผลเป็นบวกมีจำนวนมากขึ้น ไม่มีเตียงรักษา และกลุ่มเสี่ยงสูงที่สัมผัสหรือใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อหรือผู้ที่เดินทางมาจากกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดต่างๆ ได้เดินทางกลับภูมิลำเนาที่อำเภอกระนวน ซึ่งบุคคลเหล่านี้จะต้องถูกกักตัวตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขเป็นเวลาอย่างน้อย 14 วัน พักอาศัยอยู่ตามศูนย์กักตัวชุมชนในตำบลหมู่บ้าน โดยอาหารที่ปรุงสุกจะมีผู้นำชุมชนและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนำไปให้ถึงบ้านหรือสถานที่กักตัวทุกวัน เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ และบรรเทาความเดือดร้อนในภาวะที่ยากลำบากในห้วงการระบาดของโควิด 19 ให้แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่กักตัวในพื้นที่อำเภอกระนวน ประชาชนกลุ่มเปราะบาง ที่มีความยากจน เช่น ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ฯลฯ รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ทางสาธารณสุขที่ทำงานหนักในโรงพยาบาล กิ่งกาชาดอำเภอกระนวน จึงได้ทำโครงการ “ครัวกิ่งกาชาดอำเภอกระนวนปันกันอิ่มสู้ภัยโควิด-19” ขึ้นเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น