ส.อบจ.ขอนแก่น นำผู้บริหารท้องถิ่น มอบสมุนไพรฟ้าทะลายโจร ฟอฟีเวอร์ แก่ผู้ที่ติดเชื้อโควิด 19 เขตอ.แวงน้อย และ อ.แวงใหญ่

ส.อบจ.ขอนแก่น นำผู้บริหารท้องถิ่น มอบสมุนไพรฟ้าทะลายโจร ฟอฟีเวอร์ แก่ผู้ที่ติดเชื้อโควิด 19 เขตอ.แวงน้อย และ อ.แวงใหญ่

สมาชิกสภาจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยผู้บริหารท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำหมู่บ้าน ร่วมมอบสมุนไพรฟ้าทะลายโจร ฟอฟีเวอร์ แก่ผู้ที่ติดเชื้อโควิด 19 ที่เขตอำเภอแวงน้อย และอำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 นายชัชวาลล์ คงอุดม หัวหน้าพรรคพลังท้องถิ่นไท ได้มอบหมายให้นางสาวสุพรรณ ไทยน้อย สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เขตอำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นายวิเชียร หนูนา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลใหม่นาเพียง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น และรักษาการนายกฯ นายประพวน คำกอง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 ตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ร.ต.อ.คมสันต์ สวัสดิ์นที รอง สวป.สภ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น และนายสุนทร มาตวังแสง อดีตกำนันตำบลท่าวัด ร่วมกันมอบสมุนไพรรักษาเชื้อไวรัสโควิด 19 ฟ้าทะลายโจร ฟอฟีเวอร์ ให้กับคณะกรรมการศูนย์สุขภาพชุมชน

ซึ่งมี นายสุรพล กิตติปัญจมาศ กำนันตำบลแวงน้อย นายสมเกียรติ หาแก้ว ผอ.โรงเรียนแวงน้อยศึกษา นายหนูกาล นิบุญธรรม นายก อบต.แวงน้อย นายรพี คำสอนพันธุ์ รองปลัดเทศบาลตำบลแวงน้อย และยังมีผู้ใหญ่บ้านในตำบลแวงน้อยที่ร่วมรับยาฟ้าทะลายโจรฟอฟีเวอร์ ได้แก่ นายสมศักดิ์ วิชาธรรม ผญบ. ม.3 บ้านหนองแขม นายเกษม สาคร ผญบ. ม.13 บ้านหนองแขม2 นายพิชัย ทิพย์วงศ์ ผญบ. ม.8 บ้านป่าเป้ง นายธนกฤต อภัยบันฑิตกุล ผญบ. ม.6 บ้านโคกสี นายกฤษดา ทนเล ผญบ ม.4 บ้านกุดรู นายโสภิน แก้วอุดร ผญบ. ม.10 บ้านนาจาน นายชนะ ใจเที่ยง ผญบ. ม.2 บ้านดอนหัน นายณรงค์ นาอุดม ผญบ. ม.9 บ้านโนนศิลา นายวันทอง ชัยช่วย ผญบ. ม.1 บ้านแวงน้อย นายอรุณ ขำโพธิ์ ผญบ. ม.11 บ้านโนนขี้เหล็ก และนายภูมินทร์ คุณปรึกษา ผญบ. ม.5 บ้านอีโล

หลังจากที่มอบยาฟ้าทะลายโจร ฟอฟีเวอร์ ที่ศูนย์สุขภาพชุมชนเรียบร้อยแล้ว ได้เดินทางต่อไปมอบยาที่ศูนย์พักคอยที่ตำบลทางขวาง อ.แวงน้อย มีนายอานนท์ ใจภักดี ปลัดอำเภอแวงน้อย กำนันมะลิ ประวะเสนัง ร่วมรับมอบ ส่วนที่เทศบาลตำบลก้านเหลือง มีนายจิระ ยอดเพชร นายกเทศมนตรีและทีมงานรับมอบ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา มีนายสุริยนต์ พลน้ำเที่ยง ป.อาวุโส อำเภอแวงน้อย นายทองปักษ์ มาพงษ์ นายก อบต.ละหานนา และกำนันสมชาย ศรีชัยยา ร่วมรับมอบสำหรับนายประพวน คำกอง ผญบ. หมู่ที่ 7 บ้านหนองหอย ต.แวงน้อย ได้มอบเงินและเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับศูนย์ต่างๆ มูลค่า 10,000 บาท

ด้านนางสาวสุพรรณ ไทยน้อย ส.อบจ.ขอนแก่น (ป้ายแดง) ได้กล่าวขอบคุณนายชัชวาลล์ คงอุดม หัวหน้าพรรคพลังท้องถิ่นไท ที่ได้ร่วมกับทุกภาคส่วนในอำเภอแวงน้อย และอำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่นจัดยาฟ้าทะลายโจร ฟอฟีเวอร์ มามอบให้กับชาวบ้านที่ติดเชื้อโควิด 19 ในครั้งนี้เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น