ขอนแก่น ปรับแผนฉีดวัคซีนแบบดาวกระจายครอบคลุมทุกพื้นที่ คาดภายในเดือนสิงหาคมนี้ จะมีประชาชนได้รับวัคซีนไม่ต่ำกว่า 3 แสนคน

ขอนแก่น ปรับแผนฉีดวัคซีนแบบดาวกระจายครอบคลุมทุกพื้นที่ คาดภายในเดือนสิงหาคมนี้ จะมีประชาชนได้รับวัคซีนไม่ต่ำกว่า 3 แสนคน

24 ส.ค. 64 ที่ รพ.สต.ขัวเรียง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น นายสมศักดิ์  จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายแพทย์สมชายโชติ  ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่ติดตามการให้บริการฉีดวัคซีนกลุ่มเสี่ยง 608 เชิงรุกในพื้นที่อำเภอชุมแพ เพื่อให้ครอบคลุมเป้าหมายจำนวน 8,939 คน

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า อำเภอชุมแพ มีจุดบริการฉีดวัคซีนทั้งสิ้น 15 จุด ในการออกพื้นที่ในการฉีดวัคซีนเชิงรุก ซึ่งในจุดนี้เป็นจุดที่ 8 โดยมีผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนจำนวนประมาณ 200 คน ในภาพรวมของอำเภอชุมแพ มีผู้ที่อยู่ในกลุ่ม 608 ประมาณ 8,939 คน และตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2564 จนถึงปัจจุบัน (24 สิงหาคม 2564) ได้ดำเนินการฉีดไปแล้ว 3,583 คนคิดเป็น 40 เปอร์เซ็นต์ของยอดรวมทั้งหมด ถือเป็นการทำงานเชิงรุกที่ทำให้เกิดความพึงพอใจและความสะดวกของประชาชนในเขตชนบท

ทั้งนี้ ทุกหน่วยฉีดได้ทำงานเต็มความสามารถโดยทีมแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางด้านสาธารณสุข อสม. และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รวมถึงสหวิชาชีพทุกหน่วย เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายในการที่จะให้จังหวัดขอนแก่นสามารถฉีดวัคซีนได้ครอบคลุมประมาณ 33 เปอร์เซ็นต์ ภายในสิ้นเดือนสิงหาคมนี้และ 70 เปอร์เซ็นต์ในสิ้นเดือนกันยายน 2564 ซึ่งจะครอบคลุมตามเป้าหมายของทางรัฐบาลตั้งเป้า และขั้นตอนต่อไปจะมีการวางแผนในการเปิดเชิงรุกทางด้านเศรษฐกิจ ซึ่งจังหวัดเองจะได้หารือร่วมกับ กรอ.จังหวัด ในการเตรียมการเปิดการเดินทางทั้งการโดยสารทางการบินหรือทางบก กิจกรรมที่ภาครัฐและภาคเอกชนจะมีการประชุมสัมมนา การจัดนิทรรศการต่างๆ รวมถึงกิจกรรมที่ทำให้เกิดการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจของเมืองขอนแก่นให้ดีขึ้น


 เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น