ขอนแก่น ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม พระราชทาน ฉีดให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 5,000 โดส ในพื้นที่อำเภอน้ำพอง และอำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

ขอนแก่น ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม พระราชทาน ฉีดให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 5,000 โดส ในพื้นที่อำเภอน้ำพอง และอำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

10 ก.ย. 64 ที่ หอประชุมที่ว่าการอำเภอน้ำพอง และวัดอัมพวัน ต.โนนหัน อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมด้วย หน่วยแพทย์ พอ.สว.จังหวัดขอนแก่น เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนที่เดินทางมารับบริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม (พระราชทาน) ซึ่ง ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ในพระอุปถัมภ์ฯ จัดหาวัคซีนซิโนฟาร์ม เพื่อกระจายฉีดให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ  ผู้มีรายได้น้อย ผู้ป่วยเรื้อรัง พระ นักบวช  และผู้ที่เข้าไม่ถึงวัคซีน เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันโรค

ทั้งนี้ จังหวัดขอนแก่น ได้รับวัคซีนพระราชทานจำนวน 5,000 โดส เพื่อฉีดให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 2,500 คน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี ตามแนวทางที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กำหนด โดยมอบหมายให้ โรงพยาบาลน้ำพอง,สาธารณสุขอำเภอน้ำพอง และโรงพยาบาลชุม .สาธารณสุขอำเภอชุมแพ เป็นหน่วยงานหลักในการให้บริการฉีดวัคซีน โดยหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) จังหวัดขอนแก่น ได้ออกให้บริการฉีดวัคซีนพร้อมกันสองจุด คือ อำเภอน้ำพอง จำนวน 1,450 โดส และ อำเภอชุมแพ จำนวน 1,050 โดส

 

 เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น