ภาคเอกชนมอบกล้วยหอมทอง ให้กับผู้ป่วย Covid ในพื้นที่โรงพยาบาลสนาม ขอนแก่น

บริษัท คิง ฟรุทส์ จำกัด มอบกล้วยหอมทอง จำนวน 1,751 หวี เพื่อให้ไปแจกจ่ายให้กับผู้ป่วย / ผู้ปฏิบัติงาน ในพื้นที่โรงพยาบาลสนามอำเภอ และสถานที่กักตัว ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

16 ก.ย. 64 ที่ห้องแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น รับมอบกล้วยหอมทอง จำนวน 1,751 หวี มูลค่า 60,000 บาท จากบริษัท คิง ฟรุทส์ จำกัด โดย คุณเกรียงศักดิ์ วิเลปะนะ และคุณเสาวณี วิเลปะนะ กรรมการผู้จัดการบริษัท คิง ฟรุทส์ จำกัด เป็นผู้แทนมอบ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

ทั้งนี้ ศบฉ.จ.ขอนแก่น ได้กำหนดส่งมอบกล้วยหอมทอง ให้สถานพยาบาล และอำเภอ เพื่อให้ไปแจกจ่ายให้กับผู้ป่วย/ผู้ปฏิบัติงาน ในพื้นที่โรงพยาบาลสนามอำเภอ และสถานที่กักตัว ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ประกอบด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น , สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองขอนแก่น , โรงพยาบาลศรีนครินทร์ , อำเภอเมืองขอนแก่น , อำเภอน้ำพอง , อำเภอภูเวียง , อำเภอชนบท , อำเภอกระนวน และอำเภอแวงน้อย

 เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น