กฟผ. เร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย พร้อมดูแลความมั่นคงระบบไฟฟ้า

กฟผ. เร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย พร้อมดูแลความมั่นคงระบบไฟฟ้า

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อปอ.) เร่งกระจายกำลังส่งมอบถุงยังชีพ 1,000 ชุด ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากพายุเตี้ยนหมู่ ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา และพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน พร้อมดูแลความมั่นคงระบบไฟฟ้าในพื้นที่ประสบภัยอย่างเต็มที่ ไม่ให้กระทบต่อการจ่ายไฟฟ้าให้ประชาชน

ระหว่างวันที่ 2-3 ตุลาคม 2564 ณ จังหวัดนครราชสีมา นายสหชาติ พิลาออน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. มี นายปรีชา ลือขุนทด หัวหน้าแผนกบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าแรงสูง 2 และหัวหน้าสำนักงานโคราช, นายมานพ หิรัญพิศ ช่างระดับ 8 หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการและบำรุงรักษาสายส่งนครราชสีมา 1-2 , นายปิยะบุตร บุตรัตนะ ช่างระดับ 7 หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการและบำรุงรักษาสายส่งนครราชสีมา 1-1 และทีมงาน พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ระบบส่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ น.ส.อภิสราธรณ์ ปัณณะมณีธนโชติ วิทยากรระดับ 8 และ น.ส.ปรัชญาปารมิตา ภูมณี วิทยากรระดับ 8 ในนาม กฟผ. ร่วมกันส่งมอบถุงยังชีพ “น้ำใจ กฟผ.” ให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ที่ได้รับผลกระทบจากพายุเตี้ยนหมู่ ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลากฉับพลันในหลายพื้นที่ และอยู่ใกล้อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร ที่เอ่อล้นมากท่วมบ้านเรือนประชาชน

สำหรับจุดมอบถุงยังชีพ กฟผ. ในจังหวัดนครราชสีมา ที่ตั้งอยู่ใกล้แนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 115,000 เควี ช่วงนครราชสีมา 1, 2 – คง และช่วงนครราชสีมา 1- พล จำนวน 500 ชุด รวม 11 หมู่บ้าน คือ บ้านหญ้าคาใต้ และ บ้านงิ้วตะแบก ต.ธารประสาท อ.โนนสูง, บ้านหลุมข้าวพัฒนา และ บ้านหลุมข้าว ต.หลุมข้าว อ.โนนสูง, บ้านใหม่กอ และ บ้านสี่เหลี่ยม ต.ใหม่ อ.โนนสูง, บ้านหญ้าคาเหนือ, บ้านธารประสาทและบ้านวังม่วง ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง, บ้านท่ากะสัง ต.หลุมข่าว อ.โนนสูง, บ้านตาชู ต.ตาจั่น อ.คง

นอกจากนั้น คณะ กฟผ. ได้ ร่วมมอบถุงยังชีพ “น้ำใจ กฟผ.” ให้ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ นำโดย นายอธิศักดิ์ ภิรมย์ไกรภักดิ์ วิศวกรระดับ 11 พร้อมด้วย นายอารักษ์ ดำรงสัตย์ พยาบาลปริญญาระดับ 7, นายประธาน อาจศรี ช่างระดับ 5, นายปัญญา สิมาชัย ช่างระดับ 5 หน่วยปฏิบัติการและบำรุงรักษาสายส่งชัยภูมิ

สำหรับจุดมอบถุงยังชีพ กฟผ. ในจังหวัดชัยภูมิ ที่ตั้งอยู่ใกล้แนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 230,000 เควี. ช่วง หนองบัวระเหว-ชัยภูมิ จำนวน 500 ชุด รวม 9 หมู่บ้าน คือ บ้านหนองนาแซง หมู่ 8 ต.หนองนาแซง อ.เมือง, บ้านชีลอง หมู่ 1 ต.ชีลอง อ.เมือง, บ้านหัวทะเล หมู่ 1 และ บ้านหัวทะเล หมู่ 11 ต.หัวทะเล อ.บำเหน็จณรงค์, บ้านหัวสระ หมู่ 2 ต.หัวทะเล อ.บำเหน็จณรงค์, บ้านหัวสะพาน หมู่ 10 ต.หัวทะเล อ.บำเหน็จณรงค์ ,บ้านท่าศาลา ต.บ้านตาล อ.บำเหน็จณรงค์, บ้านหัวบึง หมู่ 1 และ บ้านหัวบึง หมู่ 11 ต.บ้านตาล อ.บำเหน็จณรงค์, บ้านกระทุ่มพระ หมู่ 3 ต.บ้านตาล อ.บำเหน็จณรงค์

กฟผ. ขอส่งกำลังใจให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยและขอให้สถานการณ์กลับคืนสู่สภาวะปกติโดยเร็ว ทั้งนี้ กฟผ. พร้อมเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่จะเคียงข้างคนไทยในทุกวิกฤตและสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างเต็มความสามารถเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น