คณะสงฆ์ขอนแก่น ร่วมกับภาคีเครือข่าย ลงเรือมอบสิ่งของแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วม

คณะสงฆ์ขอนแก่น ร่วมกับภาคีเครือข่าย ลงเรือมอบสิ่งของแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วม

วันที่ 7 ตุลาคม 2564 คณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น โดยพระเทพวิสุทธิคุณ เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, พระราชประสิทธิคุณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น,รองอธิการบดี มจร วิทยาเขตขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุ พระอารามหลวง ร่วมกับภาคีเครือข่ายต่างๆ อาทิเช่น กลุ่มรักพัฒนาเมืองเก่า, มทบ.23 และสมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดขอนแก่น นำสิ่งของอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

โดยมีพระโสภณพัฒนบัณฑิต รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น ในนาม คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕, อนุกรรมการหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล, โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข หนตะวันออก พร้อมด้วยคณะทำงานสาธารณสงเคราะห์, พระมหาภิรัฐกรณ์ อํสุมาลี รองเจ้าคณะอำเภอบ้านแฮด, พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญฺ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธาตุ พระอารามหลวง และคณะ เดินทางโดยรถบรรทุกยกสูงของมณฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร เพื่อนำอาหาร น้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นมอบให้กับประชาชนในเขตพื้นที่บ้านโนนตุ่น ต.เมืองเก่า อ.เมืองขอนแก่น ซึ่งมีครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมครั้งนี้ จำนวนกว่า 100 ครอบครัว

จากนั้นได้ลงพื้นที่หมู่บ้านโนนพันชาติ ต.โคกสำราญ อ.บ้านแฮด และบ้านหนองบัวดีหมี บ้านท่าพระเนาว์ ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น ซึ่งได้รับผลกระทบหนักจากน้ำในแม่น้ำชีที่ไหลมาจากจังหวัดชัยภูมิ เอ่อล้นพื้นที่หลายอำเภอของจังหวัดขอนแก่นเป็นบริเวณกว้าง ส่งผลให้หมู่บ้านแห่งนี้กลายเป็นเกาะกลางน้ำ มีชาวบ้านกว่า 100 ครอบครัว ไม่สามารถเดินทางเข้าออกบ้านได้ตามปกติ และยังถือเป็นหมู่บ้านที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด

พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. เปิดเผยว่า วันนี้ได้ร่วมกับเครือข่ายหลายภาคส่วนที่มีน้ำใจร่วมกันลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนชาวขอนแก่นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเนื่องจากอิทธิพลของพายุเตี้ยนหมู่ ทำให้มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมา ประกอบกับมีมวลน้ำปริมาณมหาศาลจากจังหวัดชัยภูมิที่ไหลมาตามแม่น้ำชี เอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่หลายอำเภอในจังหวัดขอนแก่น ซึ่งที่ผ่านมาคณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่นก็ได้ออกไปมอบอาหารน้ำดื่ม และสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอโคกโพธิ์ชัย, อำเภอพระยืน, และอำเภอเมืองขอนแก่น

“ในวันนี้ได้นำคณะลงพื้นที่อำเภอบ้านแฮด และพื้นที่บ้านโนนตุ่น ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ประสบภัยน้ำท่วมหนักที่สุดของตำบลเมืองเก่า จากนั้นก็จะไปที่บ้านหนองบัวดีหมี และบ้านท่าพระเนาว์ ตำบลท่าพระ ซึ่งมีชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนจำนวนหลายพันครัวเรือน ซึ่งก็ต้องขออนุโมทนาญาติโยมสาธุชนทุกท่านที่ได้ร่วมกันในการช่วยเหลือมีน้ำใจให้แก่กันและ กันน้ำบ่อน้ำของก็เป็นรองน้ำใจ เพราะฉะนั้นจากนี้ไปก็ต้องระดมกำลังน้ำใจช่วยกันทั้งเครื่องอุปโภคบริโภคซึ่งมีญาติโยมสาธุชนเข้ามาช่วยกันเยอะก็ขออนุโมทนาขอบคุณเรามีพลังจะร่วมกันขอให้สู้ กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ขออนุโมทนา”เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น