รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและเยี่ยมประชาชนผู้ประสบภัย ที่ขอนแก่น

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและเยี่ยมประชาชนผู้ประสบภัย ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ด้านกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ปรับลดการระบายน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ เหลือวันละ 10 ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อลดผลกระทบน้ำท่วมริมสองฝั่งแม่น้ำชีและลดผลกระทบให้ประชาชนพื้นที่ท้ายน้ำ

วันนี้ (14 ต.ค.64) ที่ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและเยี่ยมปลอบขวัญประชาชนผู้ประสบภัย ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น และเป็นประธานกดปุ่มเพิ่มความสุข เดินเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เติมน้ำต้นทุนแก้ปัญหาภัยแล้ง พื้นที่อำเภอภูเวียงและอำเภอชุมแพโดยมีข้าราชการ ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

โดย รองนายกรัฐมนตรี ได้รับฟังรายงานสถานการณ์ภาพรวมจากนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น และนายชยันต์ เมืองสง รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ในฐานะเลขานุการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ซึ่ง กอนช. ได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งบริหารจัดการน้ำให้กลับสู่ภาวะปกติ พร้อมให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในทุกพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มศักยภาพโดยปรับลดการระบายน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ เหลือวันละ 10 ล้านลูกบาศก์เมตร พร้อมให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เร่งลดผลกระทบจากปริมาณน้ำที่ไหลจากจังหวัดขอนแก่นไปยังมหาสารคาม ร้อยเอ็ด และยโสธร ด้วยการปรับลดอัตราการระบายน้ำจากเขื่อนอุบลรัตน์จากเดิม 15 ล้านลูกบาศก์เมตรวัน เหลือ 10 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน โดย กฟผ. จะเริ่มปรับลดการระบายแบบเป็นขั้นบันไดตั้งแต่วันที่ 13 ต.ค. 64 เป็นต้นไป

ขณะนี้เขื่อนอุบลรัตน์ยังคงมีน้ำไหลเข้าต่อเนื่อง ปัจจุบันมีปริมาณน้ำร้อยละ 93 ของความจุ ยังเหลือพื้นที่รองรับน้ำได้อีก 177 ล้านลูกบาศก์เมตร คาดจะเต็มความจุในวันที่ 20 ตุลาคม จึงจำเป็นต้องติดตามสถานการณ์น้ำต่อเนื่อง เพื่อทบทวนการระบายน้ำให้เหมาะสม แล้วยังเป็นการรักษาเสถียรภาพและความมั่นคงของตัวเขื่อน ควบคู่กับการบรรเทาผลกระทบให้ประชาชน

ซึ่งภาระกิจของ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการ กอนช. ในวันนี้ จะเป็นประธานกดปุ่มเพิ่มความสุข เดินเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เติมน้ำต้นทุนแก้ปัญหาภัยแล้ง พื้นที่อำเภอภูเวียงและอำเภอชุมแพ และมีกำหนดการลงพื้นที่ ต.ดอนหัน และ ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ติดตามเร่งรัดการแก้ปัญหาน้ำท่วมให้คลี่คลายสู่ภาวะปกติโดยเร็วเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น