กกต.ขอนแก่น ปรับสถานที่รับสมัครเลือกตั้ง นายก-สมาชิก อบต.

กกต.ขอนแก่น ปรับสถานที่รับสมัครเลือกตั้ง นายก-สมาชิก อบต.มาใช้หอประชุมอำเภอแทนหลังพบที่ทำการ อบต.บางแห่งน้ำท่วม พร้อมส่งชุดเคลื่อนที่เร็วหาข่าวการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งอย่างเข้มงวดทันที

นายกิตติคุณ ศิริโยธา ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า ในการสมัครรับเลือกตั้ง นายก และ สมาชิกสภา อบต.ทั้ง 140 แห่ง ของ จ.ขอนแก่น ในระหว่างวันที่ 11-15 ต.ค.2564 พบปัญหาอุปสรรคของการรับสมัครในบางจุดเนื่องจากน้ำท่วม เช่น ที่ อบต.ศรีบุญเรือง อ.ชนบท ซึ่ง กกต. ได้พิจารณาปรับย้ายสถานที่ของการรับสมัคร จากที่ทำการ อบต.ศรีบุญเรือง มายังที่ว่าการอำเภอชนบท แทน โดยได้มีการประสานงานร่วมฝ่ายปกครอง ตำรวจ และ กกต.ประจำ อบต.ศรีบุญเรือง ในการจัดเรือบริการรับและส่งให้กับผู้สมัคร นายก และสมาชิก สภา อบต.ศรีบุญเรือง ได้มาทำการสมัครรับการเลือกตั้ง ให้ทันตามระยะวลาที่ กกต.กำหนด

“สำหรับการหาเสียงขณะนี้ทาง กกต.ได้แต่งตั้งชุดปฏิบัติการข่าว ซึ่งจะมีพนักงานสืบสวน ในการหาข่าวร่วมกันกับแกนนำชุมชนในทุกพื้นที่เพื่อตรวจสอบการกระทำความผิดกฎหมายเลือกตั้งในด้านต่างๆ อย่างเข้มงวด และหลังจากปิดรับสมัคร ในวันที่ 15 ต.ค. กกต.ขอนแก่น จะดำเนินกิจกรรมการเลือกตั้งสมานฉันท์ ด้วยการเชิญประชุมชี้แจงข้อห้ามทางกฎหมาย โดยจะแบ่งเป็น 3 โซน เพื่อให้ครอบคลุมทั้งจังหวัด โดยจะเชิญผู้สมัครแต่ละอำเภอเข้ามาประชุม ทั้งนี้อยู่ระหว่างการหารือกับทางจังหวัดและแต่ละอำเภอ เพื่อให้การจัดกิจกรรมอยู่ภายใต้มาตรการควบคุมโควิด -19 ตามที่กระทรวงสาธารรสุขได้กำหนดไว้อย่างเข้มงวด”

นายกิตติคุณ กล่าวต่ออีกว่า หลังครบกำหนดการกำหนดให้มีการสมัครับการเลือกตั้งแล้ว กกต.ขอนแก่น จะมีการแต่งตั้งชุดเคลื่อนที่เร็ว 5 ชุด โดยการประสานความร่วมมือกับตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น และชุดผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัด 6 คน ให้พร้อมปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 18 ต.ค.ทันที มั้งนี้ จ.ขอนแก่น มีการเลือกตั้ง นายก และสมาชิกสภา อบต. ครั้งนี้ 140 แห่ง ผู้มีสิทธิ 751,285 คน และมี จำนวนหน่วยเลือกตั้ง 1,614 หน่วย

 เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น