22 ต.ค.64 เพิ่มการระบายน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ วันละ 25 ล้าน ลบ.ม. ขณะที่น้ำในเขื่อนอุบลรัตน์เกิน 100% ไปแล้ว

22 ต.ค.64 เพิ่มการระบายน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ วันละ 25 ล้าน ลบ.ม. ขณะที่น้ำในเขื่อนอุบลรัตน์เกิน 100% ไปแล้ว

จากมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564 ให้เขื่อนอุบลรัตน์ปรับเพิ่มการระบายน้ำได้สูงสุดวันละ 20 ล้าน ลบ.ม. และหากและหากเขื่อนอุบลรัตน์จะปรับเพิ่มการระบายน้ำมากกว่าวันละ 20 ล้าน ลบ.ม. จะต้องประชุมหารือร่วมกัน 3 ฝ่าย นั้น

เมื่อวันนี้ 20 ตุลาคม 2564  ที่ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 6   มีการประชุม 3 ฝ่าย ประกอบด้วย สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 3 , โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (เขื่อนอุบลรัตน์) และ สำนักงานชลประทานที่ 6   เพื่อปรับเพิ่มการระบายน้ำ เนื่องจากฝนที่ตกบริเวณเหนือเขื่อนในปริมาณมากทำให้มีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนเป็นจำนวนมาก

ที่ประชุมมีมติให้ระบายน้ำแบบขั้นบันได ดังนี้ วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564 ระบายวันละ 21 ล้าน ลบ.ม. วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564 ปรับเพิ่มระบายเป็นวันละ 24 ล้าน ลบ.ม. และวันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป ระบายวันละ 25 ล้าน ลบ.ม.

ทั้งนี้ ในการปรับลด-เพิ่มการระบายน้ำจะพิจารณาให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนด้วย

ในขณะที่สถานการณ์น้ำในเขื่อนอุบลรัตน์วันนี้เกิน 100% ไปแล้ว  โดยเมื่อวันที่ 20 ต.ค. 64 เวลา 18.00 น. วัดได้ 2,519.89 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็น 103% จากความจุเขื่อน 2,431.30 ล้าน ลบ.ม.เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น