กกต.ขอนแก่น ตัดสิทธิ์การรับสมัคร นายก อบต.2 ราย ส.อบต.23 ราย ย้ำชัดหาเสียงอิเล็กทรอนิกส์ต้องขออนุญาต

กกต.ขอนแก่น ตัดสิทธิ์การรับสมัคร นายก อบต.2 ราย ส.อบต.23 ราย ย้ำชัดหาเสียงอิเล็กทรอนิกส์ต้องขออนุญาต

นายกิตติคุณ ศิริโยธา ผอ.กต.ขอนแก่น เปิดเผยว่า ขณะนี้การรับสมัครรับการเลือกตั้ง นายก อบต.และ สมาชิก อบต.ในพื้นที่ จ.ขอนแก่น ที่จะมีการเลือกตั้งในวันที่ 28 พ.ย.นี้ รวม 140 แห่ง นั้นเสร็จสิ้นแล้ว โดยมีจำนวนผู้สมัครรวมทั้งสิ้น 3,761 คน แยกเป็นผู้สมัครนายก อบต. 361 คน และสมาชิก 3,400 คน และมีการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครผ่านไปเรียบร้อยแล้ว ซึ่ง กกต.ขอนแก่น ได้มีการตรวจสอบคุณสมบัติตามมาตรา 50 และได้มีการประกาศ ไม่รับสมัครนายกฯ 2 ราย และไม่รับสมัครผู้สมัครสมาชิก อบต. 23 ราย เนื่องจากเป็นบุคคลที่ถูกจำกัดสิทธิ์เลือกตั้ง คือ ไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เมื่อวันที่ 20 ธ.ค.2563 และการเลือกตั้ง ส.ส., เคยถูกพ้นให้ออกจากราชการ, บางคนเป็นข้าราชการมีเงินเดือนประจำ, เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ, และบางคนเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุด

ทั้งนี้ การยื่นคัดค้านการตัดสิทธิ์ไม่รับสมัครนั้น ผู้สมัครแต่ละราย ต้องยื่นภายในระยะเวลา 3 วัน หลังจากที่ตรวจสอบคุณสมบัติผ่านไปแล้ว ซึ่งขณะนี้ มีผู้สมัครนายก อบต.มายื่นคัดค้าน 1 ราย ขณะที่ผู้สมัครสมาชิก อบต. 2 ราย และจากขั้นตอนทั้งหมดแล้วจากนี้ก็จะเข้าสู่คณะกรรมการวินิจฉัยคุณสมบัติของจังหวัด โดยจะมีปลัด อบต. ที่เป็นผู้อำนวยการเลือกตั้งท้องถิ่นมาให้ปากคำพร้อมพยานเอกสารหลักฐานจากส่วนราชการต่างๆ หรือหากผู้สมัครมีพยานหลักฐานต่างๆ ก็จะรวบรวมข้อเท็จจริงข้อมูลส่งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้วินิจฉัย

ผอ.กกต.ขอนแก่น กล่าวว่า ในส่วนของการหาเสียงทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้สมัครรับเลือกตั้งต้องแจ้งต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดก่อนดำเนินการ โดยต้องกรอกรายละเอียดว่าจะทำการหาเสียงทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่างไรบ้าง เช่น แอพพลิเคชั่นที่ใช้ ซึ่งการหาเสียงทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผู้สมัครสามารถทำได้ แต่ต้องมาแจ้งให้ถูกต้อง

ซึ่งการเลือกตั้ง อบต.ครั้งนี้ ผู้สมัครส่วนใหญ่เป็นผู้สมัครหน้าใหม่ ทาง กกต.ได้มีการจัดโครงการ เลือกตั้งเชิงสมานฉันท์เป็นการประชุมชี้แจงให้ความรู้กับผู้สมัครรับเลือกตั้งโดยเฉพาะเลือกตั้งอบต.ซึ่งเป็นการเลือกตั้งท้องถิ่น ที่มีความสำคัญใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด มีผู้สมัครรับเลือกตั้งรายใหม่ๆ จำนวนมาก จึงขอฝากถึงผู้สมัครรับเลือกตั้งด้วยว่า ควรที่จะศึกษาระเบียบกฎหมายและก็ประกาศของกกต.ที่เกี่ยวข้องให้ดี เพราะเป็นสิ่งที่ต้องติดตาม โดยสามารถเข้าไปศึกษาได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน กกต.ก็ตามหรือข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง

และในส่วนของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง สามารถตรวจสอบรายชื่อ หรือการเพิ่มชื่อ หรือถอนรายชื่อ ทางเว็บไซต์ http://xn--22cei9dj9cydzj.com/ หรือ เวปไซต์ของกรมการปกครอง รวมทั้งดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น สมาร์ทโหวต เพียงแค่ใส่เลขประจำตัวประชาชน 13 หลักเข้าไปก็จะทราบว่ามีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิก อบต.และก็นายก อบต.ที่หน่วยไหน และ ลำดับที่เท่าใดเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น