ขอนแก่น.จัดอีเว้นท์ใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน ในเดือน พ.ย. รับเปิดประเทศ

ขอนแก่น.จัดอีเว้นท์ใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน ในเดือน พ.ย. รับเปิดประเทศ

วันที่ 3 พ.ย.2564 ที่ศูนย์ประชุมและแสดงนิทรรศการนานาชาติขอนแก่น นายสุเทพ มณีโชติ รอง ผวจ.ขอนแก่น พร้อมด้วย นายทรงศักดิ์ ทองไทย ประธานสภาอุตสาหกรรม จ.ขอนแก่น, และส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานแสดงสินค้าและบริการด้านโลจิสติกส์ เทคโนโลยี ท่าอากาศยาน ระบบราง และโซลูชั่นด้านอินทราโลจิสติกส์ หรือ Air Rail and Logistic EXPO 2021 ซึ่ง สภาอุตสาหกรรม จ.ขอนแก่น ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนได้กำหนดจัดกิจกรรมขึ้น หลังภาครัฐ ได้เปิดประเทศ

นายทรงศักดิ์ ทองไทย ประธานสภาอุตสาหกรรม จ.ขอนแก่น กล่าวว่า นับเป็นกิจกรรมครั้งยิ่งใหญ่ภายหลังจากที่รัฐบาลได้มีการประกาศเปิดประเทศ ซึ่งสภาอุตสาหกรรม จ.ขอนแก่น ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนได้กำหนดจัดกิจกรรมที่เรียกว่าเป็นงานแสดงสินค้าและนิทรรศการครั้งใหญ่ที่สุดของภาคอีสาน 4 กิจกรรมหลักที่สำคัญ เริ่มจากงาน งานแสดงสินค้าและบริการด้านโลจิสติกส์ เทคโนโลยี ท่าอากาศยาน ระบบราง และโซลูชั่นด้านอินทราโลจิสติกส์ หรือ Air Rail and Logistic EXPO 2021 และงานมอร์เตอร์โชว์ที่กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-13 พ.ย 2564 และงานแสดงเทคโนโลยีอาหารและการเกษตร และงานอีสานอุตสาหกรรมแฟร์ ในช่วงระหว่างวันที่ 15-17 พ.ย. 2564 ที่ผ่านมาเป็นที่ทราบกันดีกว่าสภาอุตสาหกรรม จ.ขอนแก่น เป็นเจ้าภาพหลักของการจัดงานอีสานอุตสาหกรรมแฟร์ที่จัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการเชิญผู้ประกอบการในภาคอีสานมาพบปะกับนักธุรกิจอุตสาหกรรมจากภูมิภาคต่างๆทั่วทั้งประเทศ ซึ่งนอกจากจะเป็นการพบปะ พูดคุย และนำเครื่องมือ เครื่องจักร มาถ่ายทอดเทคโนโลยีแล้ว ยังคงมีการเชื่อมโยงต่อยอดภาคธุรกิจร่วมกันในระดับพื้นที่ ขณะที่ในปีนี้ ได้มีการนำศักยภาพด้านอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน ในกลุ่มอุตสาหกรรมการบิน ระบบราง และระบบโลจิสติกส์ของขอนแก่น และภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จะเชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขงตามแนวเขตพื้นที่เศรษฐกิจเหนือ-ใต้

ซึ่งการจัดงานอีเว้นท์และงานแฟร์ ที่ใหญ่ที่สุดของภาคอีสาน 4 งานเต็มตลอดทั้งเดือน พ.ย.นั้นทุกอย่างเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุขอย่างเข้มงวด โดยมีการตรวจคัดกรองและกำหนดมาตรการควบคุมและป้องกันที่ชัดเจน ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

 เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น