เขื่อนอุบลรัตน์ลดการระบายน้ำ บริหารจัดการน้ำให้สมดุลด้านเหนือเขื่อนและท้ายเขื่อน

เขื่อนอุบลรัตน์ลดการระบายน้ำ บริหารจัดการน้ำให้สมดุลด้านเหนือเขื่อนและท้ายเขื่อน

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 นายพิพัทต์ คงสินทวีสุข ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (เขื่อนอุบลรัตน์) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 มีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนอุบลรัตน์ 22 ล้าน ลบ.ม. ระบายออก 28 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำในอ่าง 2,805 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 115 % เกินกว่าปริมาณกักเก็บปกติสูงสูด 374 ล้าน ลบ.ม.ระดับน้ำที่ 182.93 ม.รทก. สูงกว่าระดับกักเก็บปกติสูงสุด 0.93 ม.

จากอิทธิพลพายุโกเซิน , เตี๊ยนหมู่ , คมปาซุ และร่องมรสุม ตั้งแต่เดือนกันยายน 2564 ส่งผลให้มีน้ำไหลเข้าเขื่อนอุบลรัตน์ในปริมาณมากโดยมีปริมาณน้ำสูงสุดในช่วงที่ผ่านมาถึง 2,829 ล้าน ลบ.ม.คิดเป็น 116.34 % เกินกว่าปริมาณกักเก็บปกติสูงสูด 398 ล้าน ลบ.ม. ที่ระดับ 182.99 ม.รทก.สูงกว่าระดับกักเก็บปกติสูงสุด 0.99 ม.(ระดับกักเก็บปกติสูงสุด 100 % ที่ระดับ 182.00 ม.รทก.ปริมาณน้ำเท่ากับ 2,431 ล้าน ลบ.ม.) ซึ่งที่ผ่านมาเขื่อนอุบลรัตน์ได้บริหารจัดการน้ำ เพื่อให้เกิดสมดุลด้านเหนือเขื่อนและท้ายเขื่อน ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนน้อยที่สุด

ตามมติคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดขอนแก่น ในการระบายน้ำเพิ่มขึ้นแบบขั้นบันไดมาอยู่ที่ 31 ล้าน ลบ.ม.ต่อวัน ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2564 เป็นต้นมา โดยคณะทำงานติดตามสถานการณ์น้ำเขื่อนอุบลรัตน์ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้ติดตามปริมาณน้ำที่ไหลเข้าเขื่อนอุบลรัตน์ พบว่าปริมาณน้ำไหลเข้ามีแนวโน้มลดลง เขื่อนอุบลรัตน์จึงได้วางแผนลดการระบายน้ำลงแบบขั้นบันได วันละ 1 ล้าน ลบ.ม. จาก 31 ล้าน ลบ.ม.จนเหลือ 25 ล้าน ลบ.ม.ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 โดยวันนี้มีแผนการระบายน้ำ 27 ล้าน ลบ.ม.ต่อวัน

นายพิพัทต์ คงสินทวีสุข กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ เขื่อนอุบลรัตน์ ใช้ข้อมูลประกอบการพิจารณาบริหารจัดการ ในการลดการระบายน้ำ ดังนี้ 1.ตามข้อสั่งการ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในการตรวจราชการติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ จ. ขอนแก่น เมื่อวันที่ 14 ต.ค. 2564 ได้สั่งการให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนบริหารจัดการน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ ไม่เพียงแต่เฉพาะ จ.ขอนแก่น แต่ให้ต่อเนื่องตลอดลําน้ำชี โดยคํานึงถึงผลกระทบและประโยชน์ต่อประชาชนให้มากที่สุด

2.ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำ จ.ขอนแก่น การปรับเพิ่มหรือลดการระบายน้ำของเขื่อนอุบลรัตน์ ต้อง พิจารณาบริหารจัดการให้เกิดความสมดุลต่อทั้งพื้นที่ด้านเหนือเขื่อนและท้ายเขื่อน 3.ตามหลักการบริหารจัดการน้ำ ต้องพิจารณาปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนและระดับน้ำในเขื่อนควบคู่กันไป

และ 4.ตามการพิจารณาสภาพของลำน้ำและหลักวิชาการ การลดการระบายน้ำและระดับน้ำในแม่น้ำอย่างรวดเร็ว จะทำให้เกิดผลกระทบต่อตลิ่งในแม่น้ำ อาจก่อให้เกิดการสไลด์ของดิน ตลิ่งพัง และก่อให้เกิดความเสียหายต่อพื้นที่หรือสิ่งปลูกสร้างใกล้เคียงได้

จึงขอประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบและติดตามสถานการณ์น้ำในครั้งนี้ หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง กฟผ.จะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป ทั้งนี้ท่านสามารถติดตามสถานการณ์น้ำเขื่อนอุบลรัตน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โทรศัพท์หมายเลข 0 4344 6392 หรือ 06 1396 8337 หรือทางเว็บไซต์ http://nehcc-inter.egat.co.th และ http://water.egat.co.th หรือทาง Applicationชื่อ EGAT Waterเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น