ขอนแก่นเพิ่มเที่ยวบินเชื่อมต่อภูมิภาครับฤดูท่องเที่ยวช่วงไฮท์ซีซั่นไป-กลับ วันละ 22 เที่ยวบิน ขณะที่ ผู้ว่าฯ คุมเข้มทุกมาตรการ รองรับฤดูกาลท่องเที่ยว

ขอนแก่นเพิ่มเที่ยวบินเชื่อมต่อภูมิภาครับฤดูท่องเที่ยวช่วงไฮท์ซีซั่นไป-กลับ วันละ 22 เที่ยวบิน ขณะที่ ผู้ว่าฯ คุมเข้มทุกมาตรการ รองรับฤดูกาลท่องเที่ยว โดยเฉพาะชาวต่างชาติ ที่ ศบค.และ ททท.กำหนดให้ขอนแก่นรับนักท่องเที่ยวต่างชาติได้ในระยะที่ 2 เริ่ม ธ.ค.นี้พร้อมกันกับอีก 16 จังหวัดทั่วประเทศ

บรรยากาศการเดินทางด้วยสายการบินพาณิชย์ หลังเริ่มเข้าสู่ช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวรับช่วงไฮท์ซีซั่นช่วงสิ้นปี พบว่ามีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางด้วยเที่ยวบินพาณิชย์เข้าสู่ จ.ขอนแก่น จากภูมิภาคต่างๆ อย่างเนืองแน่น ภายใต้มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเข้มงวด

นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า จากการตรวจสอบตารางการบินของสายการบินพาณิชย์ทุกสายการบิน ในเดือน พ.ย.พบว่ามีการเปิดทำการบิน แบบไปและกลับ ในเส้นทาง กรุงเทพฯ ทั้งจากสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมือง มาที่ จ.ขอนแก่น รวมไปถึงเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างภูมิภาคทั้งจากเชียงใหม่,ภูเก็ตและหาดใหญ่ วันละ 22 เที่ยวบิน โดยมีจำนวนผู้โดยสารทำการบินมากับสายการบินพาณิชย์ในเส้นทางต่างๆเกือบ 100% ของแต่ละเที่ยวบิน

และในเดือน ธ.ค.จะมีการเพิ่มความถี่เที่ยวบินของบางสายการบินในการให้บริการที่เพิ่มขึ้น รวมไปถึงการเพิ่มเที่ยวบินเชื่อมต่อระหว่างภูมิภาคในสนามบินต่างๆ เพิ่มขึ้นด้วย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเดินทางและมาตรการผ่อนคลายภายใต้มาตรการคุมเข้มความปลอดภัย ที่สายการบินและจังหวัดยังคงเข้มงวดในทุกมาตรการ ประกอบกับการเตรียมตัวของนักเดินทางที่มีการเตรียมเอกสารหลักฐานต่างๆมาอย่างครบถ้วน ดังนั้นการที่ ศบค.และ ททท.ได้จัดให้ขอนแก่น เป็นกลุ่มจังหวัด ระยะที่ 2 ของการให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ได้โดยเริ่ม ตั้งแต่เดือน ธ.ค.เป็นต้นไป ขณะนี้ทุกภาคส่วนของจังหวัดพร้อมแล้วในการที่จะรองรับการเปิดประเทศและกระตุ้นเศรษฐกิจในด้านต่างๆที่จะเกิดขึ้นในฤดูกาลท่องเที่ยวที่กำลังจะมาถึงเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น