สคร.7 จ.ขอนแก่น ชี้ผู้ป่วยเบาหวานมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น แนะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงการเกิดเบาหวาน

สคร.7 จ.ขอนแก่น ชี้ผู้ป่วยเบาหวานมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น แนะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงการเกิดเบาหวาน

นายแพทย์สมาน ฟูตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น กล่าวกล่าวถึงสถานการณ์ผู้ป่วยเบาหวานในประเทศไทย และในเขตสุขภาพที่ 7 ว่า ในประเทศไทย ผู้ป่วยโรคเบาหวานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยจากรายงานการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย พบประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป มีแนวโน้มป่วยเบาหวานเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 8.9  ในปี 2557 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 9.5 ในปี 2563 และพบการกระจายความชุกเบาหวานในกรุงเทพฯสูงสุด รองลงมาคือภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามลำดับ

ส่วนในเขตสุขภาพที่ 7 (ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด) ในปี พ.ศ. 2560-2564 ผู้ป่วยเบาหวานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยล่าสุดจังหวัดขอนแก่นพบผู้ป่วยเบาหวาน เท่ากับ 8,675.96 ต่อประชากรแสนคน จังหวัดมหาสารคาม 8,944.15 ต่อประชากรแสนคน จังหวัดกาฬสินธุ์ 7,729.08 ต่อประชากรแสนคน และจังหวัดร้อยเอ็ด 8,197.44 ต่อประชากรแสนคน

สาเหตุของโรคเบาหวาน เกิดจากพฤติกรรมการดำเนินชีวิตในปัจจุบันที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคมากมาย เช่น การรับประทานอาหารรสหวาน มัน เค็ม มากเกินไป ทานผักผลไม้น้อย ออกกำลังกายและเคลื่อนไหวน้อย มีความเครียดเพิ่มมากขึ้น สูบบุหรี่ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อีกทั้งยังละเลยการตรวจสุขภาพ ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะอ้วนและจะส่งผลให้เกิดโรคตามมามากมาย เช่น ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง และโรคเบาหวาน เป็นต้น

นายแพทย์สมาน กล่าวเพิ่มเติมว่า โรคเบาหวานสามารถป้องกันและลดความเสี่ยงได้ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงดังกล่าว ควรรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ เน้นผัก และผลไม้รสหวานน้อย หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีรสหวาน มัน เค็ม ลด ละ เลิกสูบบุหรี่ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม ออกกำลังกายสม่ำเสมอ 150 นาที ต่อสัปดาห์ ทำจิตใจให้ไม่เครียด และควรตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หากมีอาการ ปัสสาวะบ่อย กระหายน้ำ หิวบ่อย กินจุ น้ำหนักลด เป็นแผลง่ายและหายยาก ชาตามปลายมือปลายเท้า ควรไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยและรักษาต่อไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422

ทั้งนี้ สหพันธ์โรคเบาหวานนานาชาติ กำหนดให้วันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปีเป็นวันเบาหวานโลก (World Diabetes Day) เพื่อสร้างความตระหนักถึงปัญหาและความสำคัญของโรคเบาหวานเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น