ขอนแก่น จัดโครงการพาณิชย์ลดราคา ช่วยเหลือประชาชน

ขอนแก่น จัดโครงการพาณิชย์ลดราคา ช่วยเหลือประชาชน

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ที่ตลาดสดบางลำภู อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น นายชาญยุทธ วันดี พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ร่วมเปิดงานผ่านระบบประชุมทางไกล(Zoom) ในโครงการพาณิชย์…ลดราคา! ช่วยประชาชน Lot 15 (พาณิชย์จานด่วน ราคาถูก) โดยมีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในการเปิดงานพร้อมกันทั่วประเทศ 77 จังหวัด โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมีทางเลือกในการเข้าถึงเมนูอาหารปรุงสำเร็จในราคาประหยัด ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม 2564 โดยในส่วนของตลาดสดจะจัดให้มีเมนูปรุงสำเร็จ ราคา 30-35 บาท และห้างค้าส่ง/ค้าปลีก จะจัดให้มีเมนูปรุงสำเร็จ ราคา 35-40 บาทเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น