ขอนแก่น จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนากำจัดวัชพืชสระน้ำสาธารณะ ถวายพระราชกุศลฯ

ขอนแก่น จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนากำจัดวัชพืชสระน้ำสาธารณะ ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

5 ธ.ค. 64) ที่ สระน้ำข้างเทศบาลตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยข้าราชการ จิตอาสาพระราชทาน และพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำกำจัดวัชพืช ขุดลอกคูคลอง ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ทั้งนี้ เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ตลอดระยะเวลากว่า 70 ปี ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 9 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ พระองค์ทรงปกครองอาณาประชาราษฎร์ โดยเปี่ยมไปด้วยพระเมตตา และทศพิธราชธรรม เพื่อปวงพสกนิกรใต้ร่มพระบารมี อีกทั้งทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ ทรงทุ่มเทพระวรกายและพระสติปัญญา คิดค้นโครงการในพระราชดำริหลายพันโครงการ อันเป็นประโยชน์อย่างอเนกอนันต์แก่ประเทศชาติ พระมหากรุณาธิคุณประจักษ์ชัดแจ้ง และประทับอยู่ในใจปวงประชา ที่ได้อยู่อย่างผาสุกร่มเย็นบนผืนแผ่นดินไทย ภายใต้ร่มพระบารมีของพระหากษัตริย์ผู้ทรงมีพระคุณอันประเสริฐ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทาน โครงการจิตอาสาพระราชทาน เพื่อให้ประชาชนชาวไทย ได้มีส่วนร่วมในการทำคุณประโยชน์แก่สังคม ชุมชน และประเทศชาติ

ในโอกาสอันเป็นมหามงคล ศูนย์อำนวยการจิตอาสาจังหวัดขอนแก่น จึงได้น้อมนำ แนวทางจิตอาสาพระราชทาน มาจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อถวายพระราชกุศล และน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

 เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น