เปิดแล้วผาชมตะวัน รับนักท่องเที่ยว ภายใต้มาตรการโควิด-19

เปิดแล้วผาชมตะวัน รับนักท่องเที่ยว ภายใต้มาตรการโควิด-19

นายสมศักดิ์  จังตระกุลผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นำคณะลงพื้นที่ท่องเที่ยว “ผาชมตะวัน”จุดชมทะเลหมอกสุด Unseen ที่ไม่ได้มีเพียงทัศนียภาพที่งดงามเท่านั้น แต่มีประวัติอันยาวนานถึง 140 ล้านปี ภายในเขตอุทยานแห่งชาติภูเวียง อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น

ซึ่งเป็นทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและประวัติศาสตร์ เผยให้เห็นหลักฐานทางโบราณคดีของชุมชนในยุคโบราณเมื่อหลายพันปีก่อน ไม่ว่าจะเป็น โครงกระดูกมนุษย์โบราณ โลหะสำริด และเครื่องมือเครื่องใช้ นอกจากนี้ยังมีการขุดพบโครงกระดูกและรอยเท้าไดโนเสาร์ รวมถึงสัตว์สมัยยุคดึกดำบรรพ์ที่มีอายุกว่า 200 ล้านปี เนื่องจากตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอุทยานฯ ผาชมตะวัน จึงเป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นในยามเช้าที่สวยมากแห่งหนึ่ง เมื่อเข้าสู่ช่วงปลายฝนต้นหนาว หมอกเริ่มชุกชุม จะมีทะเลหมอกไหลลงมาอาบทั่วทั้งขุนเขาพร้อมกับแสงของดวงตะวันที่สาดส่อง เกิดเป็นทัศนียภาพที่งดงามเกินบรรยาย ในวันที่ฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใสจะเห็นวิวสวยๆของ เขื่อนอุบลรัตน์ ที่ตั้งอยู่เบื้องล่าง ได้อีกด้วย

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า การเปิดพื้นที่บริเวณบลูโซน ของจังหวัดขอนแก่นนั้น จากการออกสำรวจพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวที่ผาชมตะวัน ภายในอุทยานแห่งชาติภูเวียง อ.เวียงเก่า  จังหวัดขอนแก่น พบว่า ประชาชนมีความตื่นตัวในการเดินทางท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติเป็นจำนวนมาก โดยทุกหน่วยได้เข้มงวดมาตรการด้านสาธารณสุขที่วางเอาไว้และยังได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี โดยเฉพาะทำให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจากการที่ประชาชนได้เดินทางในพื้นที่ท่องเที่ยว
“จากการสอบถามประชาชน ได้ทราบว่าทุกคนมีความสุขกับนโยบายการเปิดพื้นที่ Blue Zone ของรัฐบาล พร้อมทั้งเชิญชวนทุกสถานประกอบการในเขตพื้นที่ Blue Zone ใน 7 อำเภอ จังหวัดขอนแก่น ในการเปิดรับนักท่องเที่ยว ประกอบด้วย เขื่อนอุบลรัตน์, สวนสัตว์ขอนแก่น,ถนนสายไก่ย่าง อำเภอเขาสวนกวาง, ถนนสายหม่ำเมืองพล อำเภอพล ,ถนนสายไดโนเสาร์อำเภอภูเวียง -อำเภอเวียงเก่า และ อำเภอเมืองขอนแก่น ซึ่งผู้ประกอบการและบุคลากรในพื้นที่ได้เข้ารับการฉีดวัคซีนเกิน 70% ตามแนวทางที่ รัฐบาลได้กำหนด และผู้ประกอบการในพื้นที่ได้ให้ความร่วมมือในการเข้ารับการประเมินตนเอง ตามมาตรฐานด้านสุขอนามัยใน 2 กลุ่ม คือ  SHA และ SHA Plus  (Amazing Thailand Safety & Health Administration ) ซึ่งเป็นมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย ซึ่งสร้างความมั่นใจให้กับผู้เข้ารับบริการและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ หรือ มาตรฐานความปลอดภัยป้องกันโรคโควิด-19  TSC (Thai Stop Covid)  รวมถึงการประเมินตนเองตามมาตรฐาน SHA Plus  และ TSC  Plus ทั้งนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจของนักท่องเที่ยว นักเดินทางที่จะได้มีความเชื่อมั่นในระบบ มาตรฐานความปลอดภัยที่สถานประกอบการทุกแห่งได้ร่วมกับหน่วยงานของรัฐในการประเมินและยืนยันความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวทุกคนที่จะเข้ามาในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

 เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น