ปีใหม่ ขอนแก่น เข้มงวดใช้พื้นที่ 7 อำเภอบลูโซน

ปีใหม่ ขอนแก่น เข้มงวดใช้พื้นที่ 7 อำเภอบลูโซน

ขอนแก่นเข้มปีใหม่ ไม่ใช่พื้นที่ 7 อำเภอบลูโซน ทุกกิจกรรมต้องขออนุญาตและเข้ารับการตรวจประเมินอย่างเข้มงวด งดจัดกิจกรรมเคาท์ดาวน์ จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีและตักบาตรปีใหม่ได้ ในจำนวนคนที่จำกัด เตือนนักเดินทางเตรียมเอกสารการฉีดวัคซีนและเอกสารการเดินทางให้พร้อม เพื่อเข้ารับการตรวจที่จุดตรวจทุกจุดของจังหวัดตามมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด

วันที่ 28 ธ.ค.2564 นายสมศักดิ์  จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น เปิดเผยว่า จังหวัดยังคงกำหนดมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเข้มงวดและต่อเนื่อง โยเฉพาะในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ที่พบว่าขณะนี้นักท่องเที่ยวและประชาชนส่วนใหญ่ทยอยเดินทางมาที่ จ.ขอนแก่นอย่างต่อเนื่อง ดูได้จากปริมาณรถที่เดินทางในเส้นทางสายหลักคือ ถ.มิตรภาพ รวมไปถึงการเดินทางโดยเครื่องบิน,รถขนส่งมวลชน,รถไฟและรถยนต์ส่วนตัว ดังนั้นมาตรการที่สำคัญขอให้ทุกคนให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่คือการเตรียมเอกสารการฉีดวัคซีน รวมไปถึงการยืนยันตัวบุคคลหากเดินทางมาตามมาตรการ Test and Go รวมไปถึงเอกสารในการเดินทางต่างๆ ที่พร้อมต่อการเข้ารับการตรวจที่ด่านตรวจของเจ้าหน้าที่บน ถ.มิตรภาพ ด่านตรวจที่สนามบินขอนแก่นและที่สถานีขนส่งทุกแห่ง

ขณะที่การกำหนดจัดกิจกรรมต่างๆนั้นยืนยันชัดเจนว่าทุกอำเภอไม่มีการกำหนดจัดกิจกรรมเคาท์ดาวน์ปีใหม่ แต่มีการเสนอขอจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีและกิจกรรมทำบุญตักบาตร ประกอบด้วยเขต อ.เมืองขอนแก่น  3 จุด และเขตอำเภอต่างๆ ทั้ง 26 อำเภอๆละ 1 จุด ซึ่งได้มีการเสนอขอรับการประเมินการกำหนดจัดกิจกรรมแล้วทั้งหมด ดังนั้นหากพื้นที่ใด ที่ไม่ใช่อำเภอนำร่องท่องเที่ยว หรือเขตบลูโซน ตามที่ ศบค.กำหนด ซึ่งขอแก่น มีทั้งหมด 7 อำเภอ การจัดกิจกรรมต่างๆ จะต้องขออนุญาตอย่างถูกต้องและเข้ารับการตรวจประเมินจากเจ้าหน้าที่ เพื่อลดการรวมกลุ่มคนเกินกว่าที่กำหนด และให้ทุกพื้นที่ที่กำหนดจัดกิจกรรมได้ปฎิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุขอย่างเข้มงวด

“จะเห็นได้ว่าคนขอนแก่น นั้นคุ้นชินกับแนวทางการปฎิบัติตนในการป้องกันโควิด-19 ตามที่ภาครัฐกำหนด แต่เพื่อความไม่ประมาทในช่วงที่มีการเดินทางมาท่องเที่ยวหรือเดินทางกลับภูมิลำเนาของชาวขอนแก่นที่จะเดินทางมาจากหลากหลายพื้นที่ ซึ่งขอให้ทุกคนนั้นปฎิบัติตามคำแนะนำและลงทะเบียนผ่านระบบที่จังหวัดกำหนด เพื่อให้การตรวจสอบของเจ้าหน้าที่นั้นเป็นไปอย่างรัดกุมหากเกิดเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้น ขณะเดียวกันผู้ปฎิบัติงานด่านหน้า โดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์ นั้นขณะนี้ได้เร่งรัดการฉีดวัคซีนเข็ม 3 แล้วตามระเบียบที่ ศบค.กำหนด ดังนั้นขอให้มั่นใจว่าเจ้าหน้าที่ที่ปฎิบัติงานทุกคนนั้นมีความตั้งใจในการที่จะอำนวยความสะดวกด้านการจราจร และกำหนดมาตรการในด้านต่างๆในการที่จะควบคุมและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้อย่างเข้มงวด”

ผวจ.ขอนแก่น กล่าวต่ออีกว่า ขณะนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายสาธารณสุข และฝ่ายปกครอง รวมทั้งคณะทำงานด้านการป้องกันและควบคุมโรคได้ลงพื้นที่แนะนำและตรวจสอบสถานบริการต่างๆ ทั้งในส่วนของร้านอาหาร,โรงแรมที่พัก,ร้านของฝาก,ตลาดสด,ตลาดนัด,ห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้าต่างๆ รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดในการเน้นย้ำมาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุขอย่างเข้มงวด ตามระเบียบและข้อบังคับที่ กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากำหนด อย่างไรก็ตามหากการประเมินแล้วพบว่าไม่ผ่านหรือไม่พร้อม คณะทำงานในระดับอำเภอหรือระดับจังหวัดก็จะมีติในการไม่อนุญาตให้ดำเนินกิจการหรืองดการจัดกิจกรรมทันทีเพื่อความปลอดภัยในภาพรวมเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น