3 อำเภอขอนแก่น นั่งดื่มในร้านอาหารได้

3 อำเภอขอนแก่น นั่งดื่มในร้านอาหารได้

นายแพทย์ไพรัชฌ์ สงคราม นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์และสาธารณสุขกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) จังหวัดขอนแก่น (EOC)

มติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ให้ปรับประกาศจังหวัดขอนแก่น ในพื้นที่ Blue zone 3 อำเภอ คือ อำเภอเปือยน้อย อำเภออุบลรัตน์ และอำเภอเวียงเก่า  ร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม สามารถนั่งดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหารได้ไม่เกิน 23.00 น. เฉพาะร้านที่ผ่านการประเมินมาตรฐาน SHA Plus และ TSC 2 Plus มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น