ขอนแก่น รณรงค์ลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม  

ขอนแก่น รณรงค์ลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม สร้างการรับรู้และความปลอดภัย ลดอุบัติเหตุทางถนน

22 ก.พ. 65. ที่ บริเวณหน้าสวนเรืองแสง  สวนประตูเมืองขอนแก่น. ถนนมิตรภาพ ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น  นายสมศักดิ์  จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดกิจกรรมสัปดาห์การรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม ระหว่างวันที่ 21 – 25 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อเร่งดำเนินการสร้างกระแสการรับรู้และสร้างความปลอดภัยทางถนน โดยเฉพาะผู้ขับขี่ให้มีจิตสำนึกและตระหนักถึงความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นจากการขับรถที่ไม่มีวินัยและไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ตามมติคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ ในการสร้างกระแสการรับรู้ สร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยทางถนน โดยมีหน่วยงานภาคีเครือข่ายร่วมในการรณรงค์ ลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม

จากกรณีที่รถจักรยานยนต์ชน. หมอกระต่าย ที่เดินข้ามถนนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตบริเวณทางข้าม ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ได้แจ้งให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดขอนแก่น ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยจังหวัดขอนแก่น กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์ลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม ทุกวันที่ 21 ของทุกเดือน เพื่อสร้างกระแสการรับรู้และสร้างความปลอดภัยทางถนน อย่างต่อเนื่อง

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า จังหวัดขอนแก่น มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ทั้ง 26 อำเภอจังหวัดขอนแก่น โดยเน้นในจุดที่เป็นชุมชนหนาแน่นเป็นลำดับแรก เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุที่เป็นอันตรายต่อชีวิตของประชาชน พร้อมขอให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมีสติและคำนึงถึงความปลอดภัยทั้งต่อตนเองและส่วนรวม ซึ่งขณะนี้ได้ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและแขวงการทางร่วมตรวจสอบทางแยก ทางร่วม จุดตัด จุดเสี่ยงอันตรายในพื้นที่ต่างๆ โดยจังหวัดจะเป็นหน่วยประสานงานในการดำเนินการแก้ไขปรับปรุง และหากประชาชนพบเห็นจุดเสี่ยงจุดอันตราย สามารถแจ้งมายังจังหวัดเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไปได้ พร้อมกำชับหน่วยงานด้านการบังคับใช้กฎหมาย ทั้งสำนักงานขนส่ง และเจ้าหน้าที่ตำรวจ ต้องกวดขันการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด
ด้านตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น  ได้เพิ่มความเข้มข้นในการตรวจตราและการบริการผู้พิการ คนชรา และประชาชนทั่วไปให้สามารถใช้ทางได้อย่างปลอดภัยมีการจัดตำรวจจราจรประจำจุดทางข้าม เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน  ด้านแขวงการทาง ให้บริการในการทาสี ตีเส้น การติดตั้งป้ายที่ถูกต้องตามมาตรฐานสากล ปรับปรุงสิ่งที่บดบังสายตา เช่น ป้ายโฆษณาต้นไม้ริมทางที่บดบังทัศนวิสัยและการมองเห็น โดยเฉพาะบริเวณหน้าโรงเรียน ที่มีรถสัญจรหนาแน่นและรถใช้ความเร็ว จะต้องมีการตีเส้น ขัดสี วัดค่าสีให้มีการสะท้อนแสงได้ดีให้มองเห็นได้อย่างชัดเจน เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่

 เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น