ครบรอบ 14 ปี วัดเสาเดียว สานสัมพันธ์ ขอนแก่น เวียดนาม

ครบรอบ 14 ปี วัดเสาเดียว สานสัมพันธ์ ขอนแก่น เวียดนาม

14 มีนาคม พ.ศ. 2565   บริเวณลานหน้าวัดเสาเดียว ริมบึงแก่นนคร นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ร่วมเป็นเกียรติในพิธีสักการะวัดเสาเดียว ( Chùa một cột ) เนื่องในโอกาสครบรอบ 14 ปี โดยได้รับเกียรติจาก นายจู ดึ๊ก หยุง ( Mr. Chu Duc Dung) กงสุลใหญ่สาธารณรัฐสังคมเวียดนาม ประจำจังหวัดขอนแก่น, นางใสศิริษ์ ทองวันชัย นายกสมาคมชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม จ.ขอนแก่น, คณะกรรมการสมาคม และชาวไทยเชื้อสายเวียดนามในจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมพิธี
สำหรับวัดเสาเดียว ( Chùa một cột ) สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2551 เป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมจำลองมาจาก วัดเสาเดียว ของประเทศเวียดนาม โดยเกิดจากความร่วมมือของเทศบาลนครขอนแก่น, กงสุลเวียดนามประจำ จ.ขอนแก่น และ สมาคมชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม จ.ขอนแก่น เพื่อแสดงถึงมิตรภาพอันดีของทั้งสองประเทศ ระหว่างประเทศไทยกับประเทศเวียดนาม เชื่อมสายสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทย-ประเทศเวียดนาม ให้มีความแนบแน่นเจริญรุ่งเรืองในทุกๆด้าน ประสบผลสำเร็จในทุกความร่วมมือและมีความมั่นคงยั่งยืนตลอดไปเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น