คนขอนแก่นใช้จ่ายคนละครึ่งเฟส 4 เดือนเดียวทะลุพันล้านบาท

คนขอนแก่นใช้จ่ายคนละครึ่งเฟส 4 เดือนเดียวทะลุพันล้านบาท ขณะที่สรุปยอดใช้จ่าย 5 มาตรการของรัฐ สูงกว่า 2 หมื่นล้านบาท
นายสมศักดิ์  จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า  ขณะนี้การใช้จ่ายตามมาตรการการลดภาระค่าครองชีพ และฟื้นฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบโควิด-19 โดยเฉพาะโครงการคนละครึ่งเฟส 4 ซึ่งรัฐบาลได้กำหนดระยะเวลาการดำเนินโครงการและใช้จ่ายตั้งแต่เดือน ก.พ.-เม.ย.2565 โดยภาครัฐสนับสนุน 50% จำนวนเงินรวม 1,200 บาท ใช้จ่ายไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน ซึ่งจากการตรวจสอบการใช้จ่ายในโครงการคนละครึ่งเฟส 4 ภาพรวมทั้งจังหวัดพบว่า ในเดือนกุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา มีการใช้จ่ายสะสม 1,036.9 ล้านบาท แยกเป็นการใช้จ่ายในกลุ่มร้านอาหารและเครื่องดื่ม 337.1 ล้านบาท,ร้านธงฟ้าราคาประหยัด 304.3 ล้านบาท,ร้านค้าทั่วไป 285.7 ล้านบาท,ร้านโอทอป 64.3 ล้านบาท,การใช้บริการแบบฟู้ดเดลิเวอรี่ 31.2 ล้านบาทและร้านค้านกลุ่มบริการ 13.7 ล้านบาท
“ จะเห็นได้ว่าการใช้จ่ายในเดือนกุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ภาพรวมทั้ง 26 อำเภอของจังหวัดมีมูลค่าการใช้จ่ายสะสมในโครงการคนละครึ่งเฟส 4 ในจำนวนที่มาก ขณะที่ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ มีมากถึง 24,473 ร้าน ครอบคลุมทุกกลุ่มบริการตามที่รัฐบาลกำหนด ขณะเดียวกันจะเห็นได้ว่ากลุ่มสินค้าโอทอป มียอดการใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ทำให้เห็นว่ามาตรการดังกล่าวที่รัฐกำหนดมานั้นตอบโจทย์ทุกความต้องการ และสร้างรายได้ให้กับทุกกลุ่มบริการและลดภาระค่าครองชีพจากสถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้นให้กับชาวขอนแก่นและคนไทยทั้งประเทศได้อย่างตรงจุด”
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวต่ออีกว่า  เมื่อสรุปภาพรวมการดำเนินงานตามมาตรการลดภาระค่าครองชีพและฟื้นฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบโควิด-19 รวม 5 มาตรการหลัก จากการดำเนินงานมา พบว่าขอนแก่น มีการใช้จ่ายและมีเม็ดเงินหมุนเวียนภายในจังหวัดรวม 20,008 ล้านบาท แยกเป็น โครงการคนละครึ่ง ข้อมูลตั้งแต่เดือน ต.ค.2563- ก.พ.2565 ยอดการใช้จ่ายรวม  8,479.2 ล้านบาท โดยมีร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ 24,473 แห่ง ,โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ ข้อมูลตั้งแต่เดือน ก.ค.-ธ.ค.2564 ยอดการใช้จ่าย 43.1 ล้านบาท มีร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ 87 แห่ง,โครงการเพิ่มกำลังซื้อ ข้อมูลตั้งแต่เดือน ก.ค.2563-ก.พ.2565  มีจำนวนผู้มีสิทธิ 496,251 แห่ง ยอดการใช้จ่าย  91.1 ล้านบาท,โครงการเราเที่ยวด้วยกัน ข้อมูลตั้งแต่ ก.ค.2563-ก.พ.2565 มีผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ 76 แห่งยอดใช้จ่าย 2.8 ล้านบาท และโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ข้อมูลตั้งแต่ ก.ค.2560-ก.พ.2565  มีจำนวนผู้ถือบัตร 425,354 คนยอดการใช้จ่าย 11,391.8 ล้านบาท พร้อมขอให้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการต่างๆ ได้ตรวจสอบสิทธิ์และใช้สิทธิ์ให้ครบตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อให้ได้รับสิทธิ์ตามที่รัฐบาลได้ตั้งใจในการกำหนดมาตรการลดภาระค่าครองชีพในทุกมาตรการ

ที่มา สวท ขอนแก่นเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น