รองนายกรัฐมนตรี เปิดการประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 7 ที่ขอนแก่น

รองนายกรัฐมนตรี เปิดการประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 7 ที่ขอนแก่น

1 เม.ย. 65 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 7 และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง กัญชา กัญชงไทย ความมั่นคงทางสุขภาพและเศรษฐกิจของชาติ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 3 เมษายน 2565 ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในการใช้กัญชาทางการแพทย์ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ประชาชน และผู้ประกอบการ สนับสนุนส่งเสริมการใช้กัญชาในทางการแพทย์และสุขภาพ และนำไปต่อยอดทางเศรษฐกิจ โดยมีบุคลากรทางการแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทย ประชาชนทั่วไป กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจร่วมงานเป็นจำนวนมาก ภายใต้มาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ขณะนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้เร่งประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชนทุกภูมิภาคทั่วประเทศผ่านในรูปแบบของการจัดประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ ของเขตสุขภาพ อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ครอบคลุมทุกภูมิภาค เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ด้านวิชาการ ด้านสรรพคุณของกัญชา การนำไปใช้ประโยชน์ การต่อยอดพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ ให้มีการใช้กัญชาอย่างเข้าใจ นำไปต่อยอดทางธุรกิจ โดยกัญชา สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นราก ต้น ใบ ดอก ล้วนแต่มีส่วนสำคัญในการช่วยสร้างรายได้และการนำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์

ขณะนี้ขอให้ประชาชน ปลูกในลักษณะของวิสาหกิจชุมชนโดยรวมกลุ่มกัน 7 คน ขึ้นไป และต้องขออนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข ได้เดินหน้าในการปลดล็อก กัญชง กัญชา ทางการแพทย์ ส่วนการที่มีประชาชนที่มีความเข้าใจที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อนในการปลูกกัญชาตามบ้านเรือนนั้น ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุข และ กรรมาธิการด้านสาธารณสุข สภาผู้แทนราษฎร ได้เชิญผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  ป.ป.ส. ได้มาพูดคุยทำความเข้าใจกัน และขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ในการใช้หลักรัฐศาสตร์ ชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนที่ปลูกกัญชาเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพและทางการแพทย์ โดยขอให้ประชาชน ได้รอความชัดเจนหลังวันที่ 9 มิถุนายน 2555 นี้ ซึ่งปัจจุบันถือได้ว่า กัญชา มีส่วนในการสร้างเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดี โดยผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากกัญชาถือว่ามีการขยายตัวมากขึ้น มีการแปรรูปในรูปแบบต่างๆ เช่น น้ำมันกัญชา เครื่องดื่ม อาหาร เครื่องปรุงรส  เป็นต้น เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ และเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลก โดยกระทรวงสาธารณสุขจะได้ผลักดันขับเคลื่อนให้ประชาชนและ อสม.ได้เข้าใจในการนำไปใช้ประโยชน์เพื่อเป็นทางเลือกในการเสริมสร้างรายได้ให้กับประชาชน ต่อไป”

 เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น