ขอนแก่น จัดงานวันแรงงานแห่งชาติ ภายใต้กรอบแนวคิด แรงงานขอนแก่นรวมใจ บริจาคโลหิต ฝ่าวิกฤตโควิด 19

ขอนแก่น จัดงานวันแรงงานแห่งชาติ ภายใต้กรอบแนวคิด แรงงานขอนแก่นรวมใจ บริจาคโลหิต ฝ่าวิกฤตโควิด 19

29 เม.ย. 65. ที่ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2565 เพื่อยกย่องและเห็นความสำคัญของผู้ใช้แรงงานให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ ตลอดจนสิทธิอันชอบธรรมที่ผู้ใช้แรงงานสมควรจะได้รับ ตลอดจนการดูแลเอาใจใส่อย่างจริงจัง

จากสถานการณ์ปัจจุบัน จังหวัดขอนแก่นตรวจพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19 )เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ศูนย์คลังเลือดกลางโรงพยาบาลขอนแก่นขาดแคลนเลือด เนื่องจากประชาชนออกมาบริจาคเลือดน้อยลง สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ ชมรมการจัดการงานบุคคลขอนแก่น ชมรมรัฐวิสาหกิจจังหวัดขอนแก่น สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ สาขาขอนแก่น สหภาพแรงงานฟีนิกซ์ ชมรมความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดขอนแก่น ศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบจังหวัดขอนแก่น และสถานประกอบกิจการในจังหวัดขอนแก่น เห็นความสำคัญของสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส covid-19 จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2565 ขึ้น ภายใต้กรอบแนวคิด “แรงงานขอนแก่นรวมใจ บริจาคโลหิต ฝ่าวิกฤตโควิด 19 ”
เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้าง ลูกจ้าง องค์กรนายจ้าง และองค์กรลูกจ้างรวมทั้ง การมีส่วนร่วมในการสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีกิจกรรมการบริจาคโลหิต การจำหน่ายสินค้าของเครือข่ายแรงงานนอกระบบ การจัดนิทรรศการหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน การจับสลากมอบของรางวัลให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีผู้แจ้งความประสงค์เข้าร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 149 คน

 เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น