ชมรมทหารเรือขอนแก่น ทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลแด่ “เสด็จเตี่ย” น้อมรำลึกถึงองค์บิดาของทหารเรือไทย

ชมรมทหารเรือขอนแก่น ทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลแด่ “เสด็จเตี่ย” น้อมรำลึกถึงองค์บิดาของทหารเรือไทย

ชมรมทหารเรือจังหวัดขอนแก่น กระทำพิธีบวงสรวงถวาย สักการะดวงพระวิญญาณพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ องค์พระบิดาแห่งกองทัพเรือไทย หรือ เสด็จเตี่ยของลูก ๆ ทหารเรือ เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ ของพระองค์ท่าน

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ณ ท่าวังมนต์ บ้านดอนบม ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น พันจ่าเอก จิตรกร หาปัญนะ หัวหน้าฝ่ายปกครอง เทศบาลตำบลเมืองเก่า อ. เมือง จ.ขอนแก่น ในฐานะ ประธานชมรมทหารจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย จ่าเอก รังสรรณ์ ขันเขต รองประธานชมรมฯ และอดีตข้าราชการทหารเรือ ที่โอนย้ายมารับราชการในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ในส่วนราชการและองค์กรต่างๆ เช่น เจ้าหน้าที่ตำรวจ ฝ่ายปกครอง ฝ่ายนิติบัญญัติ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงประกอบธุรกิจส่วนตัว หลากหลายสาขาอาชีพ ร่วมกันจัดกิจกรรมขึ้น

พ.จ.อ.จิตรกร หาปัญนะ ประธานชมรมทหารจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่าการจัดพิธีบวงสรวงถวายสักการะแด่เสด็จเตี่ยของทหารเรือ ในวันนี้เนื่องจาก เพื่อให้สมาชิกชมรมทหารเรือจังหวัดขอนแก่น ร่วมน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงมีต่อกองทัพเรือ และประเทศชาติ ในด้านต่าง ๆ ถึงแม้พระองค์ท่านได้สิ้นพระชนม์ไปถึง 99 ปีแล้ว แต่ทหารเรือทุกนาย และประชาชนผู้ที่เคารพรักเลื่อมใสศรัทธา ยังคงรำลึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่านอย่างมิรู้คลาย

ชมรมทหารเรือจังหวัดขอนแก่น จึงได้ร่วมแรงร่วมใจกันจัดพิธีบวงสรวงถวายสักการะ ร่วมทำบุญเพื่อเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน โดยถวายภัตตาหารเพล จตุปัจจัยไทยทาน แด่พระสงฆ์ที่วัดกลางบุรี บ้านดอนบม มอบทุนการศึกษา และอุปกรณ์กีฬา ให้กับโรงเรียนบ้านดอนบม รวมทั้งมีการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีภายในหมู่สมาชิกชมรมขึ้น

ประธานชมรมทหารเรือจังหวัดขอนแก่น ยังกล่าวฝาก ถึงการส่งเสริมสร้างความสามัคคี การพัฒนาประเทศชาติ ไม่จำเป็นต้องอยู่ในกองทัพเรือเสมอไป ทุกคนที่เป็นอดีตทหารเรือ สามารถร่วมกันพัฒนาประเทศชาติ สร้างสรรค์ความเจริญให้กับสังคมได้ ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใด และอาชีพใด ดังนั้นจึงขอให้สมาชิกชมรมทหารเรือทุกท่าน ตั้งมั่นอยู่ในคุณงามความดี ตามปณิธานที่พระองค์ท่าน หรือเสด็จเตี่ยของทหารเรือ ได้ปวารณาไว้ตราบนานเท่านาน

“พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์” พระองค์ท่านทรงให้ความเป็นกันเองกับทหารเรือทุกคน เพราะทรงเห็นว่าทหารเรือก็คือลูกหลานของพระองค์ ดังนั้นเพื่อให้ไม่เกิดความห่างไกลกัน จึงทรงให้เรียกพระองค์ท่านว่า “เตี่ย” ซึ่งเป็นคำจีนที่คนไทยรู้จักเป็นอย่างดี และทำให้เกิดความใกล้ชิดกันมากขึ้น เมื่อทหารเรือเรียกพระนามพระองค์ท่านว่าเตี่ย ก็จึงเติมคำว่าเสด็จนำหน้าด้วย แต่พระองค์ท่านโปรดให้เรียกว่าเตี่ยมากกว่า เพราะมีความใกล้ชิดกันมากกว่า ต่อมาคนทั่วไปก็จึงเรียกพระนามพระองค์ว่า เสด็จเตี่ย ไปโดยปริยาย และที่สำคัญคือเวลาเสด็จออกไปนอกพระนคร ทรงได้พบปะกับผู้คนทั่วไป ทรงไม่ต้องการให้เกิดความห่างเหินกับผู้คน และไม่ทรงต้องการให้ใครรู้ว่าทรงเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าแผ่นดิน เวลาคนถามว่าชื่ออะไร ก็ทรงตอบว่าเรียกว่าเตี่ยก็แล้วกัน คือทรงตั้งใจอยากจะใกล้ชิดกับประชาชนทั่วไป พระองค์ท่านทรงย้ำกับทหารเรือว่าต้องมีความเชี่ยวชาญในเรื่องท้องทะเลและมหาสมุทรให้มากที่สุด เป็นทหารเรือต้องเดินเรือได้ดี ทรงสอนทหารเรือให้มีความเข้มแข็งและมีวิชาความรู้ทันสมัย ด้วยทรงรักทหารเรือเสมือนลูกหลาน ทรงสอนให้ทหารเรือรักชาติ รักบ้านเกิดเมืองนอน และช่วยกันพัฒนาสยามประเทศของเราเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น