ชมรมรัฐสาหกิจ. ขอนแก่น อาสาปลูกป่า.

ชมรมรัฐสาหกิจ. ขอนแก่น อาสาปลูกป่า.

7 มิถุนายน 2565 ที่วัดเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น     นายสุเทพ  มณีโชติ  รองผู้ว่าราชการ จังหวัดขอนแก่น     เป็นประธานเเปิด โครงการ“รัฐวิสาหกิจขอนแก่น อาสาปลูกป่า”
นายศักรินทร์  แสงอรุณ นายสถานีรถไฟ จ.ขอนแก่น  ประธานชมรมรัฐวิสาหกิจ จังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ชมรมรัฐวิสาหกิจ จังหวัดขอนแก่นมีหน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ กว่า 25 หน่วยงาน จัดรวมกลุ่มทำกิจกรรมที่เป็นประโยขน์ต่อสัคม และชุมชน สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการซ่อมแซมและฟื้นฟูผืนป่าชุมชน ให้เป็นพื้นที่สีเขียวและเป็นแหล่งอาหารธรรมชาติให้กับชุมชน.    . โดยมีการปลูกต้นไม้พยอมกว่า 500 ต้นและมีการมอบพันธุ์กล้าไม้ไม้พยุง   และไม้สักทอง   ให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้าน เพื่อนำไปปลูกในชุมชนของตนเองโดยได้รับการสนับสนุนพันธุ์กล้าไม้จาก ออป
ในงานมีชาวบ้าน และ หน่วยงานในพื้นที่อำเภออุบลรัตน์ และวัดเขื่อนอุบลรัตน์  รวมถึงชุมชนบ้านท่าเรือ กำนันผู้ใหญ่บ้าน  ร่วมจัดกิจกรรม หลังเสร็จกิจกรรมการปลูกป่า มีการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตร ระหว่างชมรมรัฐกับ ทีมฟุตบอลโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น