มข จัดเสวนารู้ทันกัญชงกัญชา

มข จัดเสวนารู้ทันกัญชงกัญชา

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดสัมมนาเสวนาวิชาการเรื่องรู้ทันกัญ. รับรู้และเข้าใจปลอดภัยไม่เสียโอกาส.  ณ. ห้องประชุมออดิทอเรียมอุทยานวิทยาศาสตร์.  มหาวิทยาลัยขอนแก่นผ่านระบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom และ On site

ศาสดาจารย์ ดร. มนต์ชัย. ดวงจินดา. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษาเปิดเผยว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เล็งเห็นถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นประกอบกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ควรให้ข้อมูลด้านวิชาการที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวเพื่อชี้นำสังคมด้านประโยชน์และโทษของกัญชงกัญชาจึงได้จัดเสวนาขึ้น.
โดยในงานสัมมนามีหัวข้อที่จะเสวนาเช่นกัญชาในกระแสโลก.  พ.ร.บปลดล็อคกัญชาและกฎหมายที่ควรรู้เสรีอย่างไร. ทำอะไรได้ทำอะไรไม่ได้.  เสวนาหัวข้อ
เลือกซื้ออาหารและเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกัญชงกัญชาอย่างไรให้ปลอดภัย.  กัญชง กัญชาประโยชน์โทษ. ข้อควรระวัง.   ความก้าวหน้าและนโยบายด้านงานวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้การใช้ประโยชน์ด้านการชงกัญชาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกว่า 500 คนทั้งแบบ on site และออนไลน์มีกลุ่มบุคลากรนักเรียนนักศึกษาและประชาชนที่สนใจเข้าร่วมรับฟังเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น