หมอลำอีสาน มุ่งสู่ตลาดดิจิทัล

หมอลำอีสาน มุ่งสู่ตลาดดิจิทัล

หมอลำเป็นการศิลปะ วัฒนธรรม อีสาน. อยู่คู่สังคมชาวอิสาน เป็นเวลายาวนาน ปัจจุบีนมีหมอลำกลายเป็นกระแสที่น่าสนใจสังคมปัจจุบันโดยเฉพาะอุสาหกรรมบันเทิงเชิงวัฒนธรรม ฉะนั้น การที่จะยกระดับการที่จะทำให้หมอลำก้าวไปอีกจุดหนึ่ง สามารถที่จะฝ่ากระแสคลื่นการมาสู่ระบบดิจิตอลในปัจจุบัน และสามารถสร้างรายได้จากระบบดิจิตอลจะทำอย่างไร
มหาวิทยาลัย ขอนแก่น จึงได้จะดโครงการวิจัยหมอลำกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการยกระดับ “ธุรกิจหมอลำ สู่ตลาดดิจิทัล ขึ้น
ผศ.ดร.ศิริศักดิ์ เหล่าจันขาม อาจารย์ประจำ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น หัวหน้าโครงการ  กล่าวว่า โครงการที่จัดในวันนี้ ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น, กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และได้รับความร่วมมือจากนักวิจัยหลาย ๆ คณะในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
เป้าหมายสำคัญในการจัดการอบรมในครั้งนี้มาจากกระแสการเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรมการผลิตผลงานของศิลปิน เพื่อที่จะยกระดับการที่จะทำให้หมอลำก้าวไปอีกจุดหนึ่ง สามารถที่จะฝ่ากระแสคลื่นการมาสู่ระบบดิจิตอลในปัจจุบัน และสามารถสร้างรายได้จากระบบดิจิตอล
วันนี้ เป็นการรวมตัวของศิลปินหมอลำ ศิลปินแขนงต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับหมอลำ การผลิตผลงาน เจ้าของสตูดิโอ นักดนตรี ผู้ผลิตเครื่องดนตรี หลากหลายสาขาในภาคอีสาน กว่า 60 คน เพื่อให้เกิดการพัฒนาและยกระดับทักษะการผลิตผลงาน ซึ่งการจัดสัมมนาในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจาก Facebook Thailand, Kenan Foundation Asia และ Meta Boostให้การสนับสนุนวิทยากรให้การอบรม
ผศ.ดร.ศิริศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า หลังจากเข้ารับการอบรมในครั้งนี้ และส่วนใหญ่ศิลปินและผู้ที่มาเข้าอบรมในครั้งนี้ ก็มีทักษะพื้นฐานมาแล้วในระดับหนึ่ง แต่บางเรื่องเป็นนวัตกรรมที่มาใหม่ แต่ถ้าสามารถยกระดับโดยใช้ทักษะใหม่เข้าเสริมทักษะทีมีอยู่แล้วก็จะทำให้  มีทักษะเพิ่มมากขึ้น มีรายได้เพิ่มขึ้น และ  มีนวัตกรรมที่จะช่วยให้มีรายได้อีกหลายช่องทาง ซึ่งเป็นการช่วยในการสร้างเศรษฐกิจฐานรากจากช่องทางวัฒนธรรมได้
การสัมนนาครั้งนี้ จัดที่. โรงแรมพูลแมน จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมาเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น