คนทำสื่อต้องรู้กฎหมาย PDPA ทำข่าว

คนทำสื่อต้องรู้กฎหมาย PDPA ทำข่าวอย่างไรไม่ให้โดนฟ้อง

สนว.ภาคอีสาน รุกติดอาวุธทางปัญญา จัดเสวนา “ทำข่าวอย่างไรไม่ให้โดนฟ้อง … PDPA รู้ไว้ก่อนจะปลอดภัย” สำหรับสื่อมวลชน ที่ต้องรายงานข่าว และตรวจสอบข้อเท็จจริง มีอะไรที่ทำได้ หรือไม่ได้ และมีข้อยกเว้นใดในการทำหน้าที่บ้าง

พ.ท.พิสิษฐ์ ชาญเจริญ นายกสมาคมเครือข่ายหนังสือพิมพ์ วิทยุ และสื่อออนไลน์ ภาคอีสาน เปิดเผยว่า ทุกวันนี้ระบบดิจิทัล หรือระบบเครือข่ายออนไลน์ กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของเราไปแล้ว มีหลากหลายช่องทางในการติดต่อสื่อสารเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ มีแพลตฟอร์มมากมายให้เลือกใช้ โดยแต่ละช่องทางที่เราใช้งานก็จะมีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเราก่อนเข้าใช้งานด้วย เช่น ชื่อ นามสกุล , Email , เบอร์โทรศัพท์, ที่อยู่ หรือข้อมูลส่วนตัวอื่น ๆ ตามแต่ที่เจ้าของช่องทางเรียกขอข้อมูล ทำให้ “ข้อมูล” ของเรากลายเป็นสิ่งที่มีมูลค่าและมีความสำคัญสำหรับธุรกิจมากๆ เพราะสามารถนำไปต่อยอดธุรกิจจากข้อมูลที่มี เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้ แต่น้อยคนนักจะรู้ว่า PDPA คืออะไร? ซึ่งกฎหมาย PDPA ได้มีการประกาศใช้เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 นั้น ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพราะการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลทั้งในรูปแบบออฟไลน์ หรือออนไลน์ หากมีการเก็บข้อมูลโดยไม่ถูกต้อง อาจมีความผิดตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ PDPA ได้

ผลจาก พ.ร.บ.ฉบับนี้ ส่งผลให้การดำเนินกิจกรรมใดๆ ทางด้านการสื่อสาร การโฆษณา การส่งเสริมการตลาด ต้องมีการปรับเปลี่ยนเพราะหากยังคงนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ในการสื่อสารใดๆ โดยไม่ได้รับความยินยอม จะสุ่มเสี่ยงที่จะโดนฟ้องร้องจากเจ้าของข้อมูล ซึ่งจะมีโทษทั้งทางอาญา ทางแพ่ง และโทษทางปกครอง แต่ทั้งนี้ PDPA ไม่ได้ส่งผลกระทบในด้านลบเพียงอย่างเดียว แต่จะส่งผลให้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการเข้าถึงข้อมูลอย่างถูกต้องด้วยความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล

พ.ท.พิสิษฐ์ กล่าวต่อว่า สมาคมเครือข่ายหนังสือพิมพ์ วิทยุ และสื่อออนไลน์ ภาค
อีสาน จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพสื่อท้องถิ่น ในประเด็น “ทำข่าวอย่างไร
ไม่ให้โดนฟ้อง … PDPA รู้ไว้ก่อนจะปลอดภัย” ขึ้นในวันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.
2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ ห้องกรรณิการ์บอลรูม โรงแรมพิมานการ์เด้น บูติค
โฮเต็ล อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น โดยมี นายเธียรชัย ณ นคร ประธาน
กรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บรรยายพิเศษเรื่อง “PDPA กับสื่อสังคม
ออนไลน์” และการเสวนาเรื่อง “ทำข่าวอย่างไรไม่ให้โดนฟ้อง … PDPA รู้ไว้ก่อน
จะปลอดภัย” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์
PDPA Thailand และเลขาธิการ สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ,นายฐิติชัย อัฏฏะวัชระ ที่
ปรึกษาชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะอนุกรรมการด้านเผยแพร่
และประชาสัมพันธ์ สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ และนายธาราวุฒิ สืบเชื้อ รองนายก
สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย ฝ่ายกฎหมายผู้ดำเนินรายการ ดร.อิสเรศณุชิตภ์
จันทร์ศรี ผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาศักยภาพมนุษย์ อาเซียน AIHD งานนี้ไม่ต้อง
เสียค่าใช้จ่ายใดๆ สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 08-1545-5594เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น