ธปท อีสานแถลงข่าวเศรษฐกิจ ไตรมาส 2/65

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565 ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น นายศรัณย์ ธำรงรัตน์ ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แถลงข่าว ต่อสื่อมวลชนหลายแขนงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมรับฟังในรูปแบบออนไลน์. กล่าวว่า
ภาวะเศรษฐกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือไตรมาส 2 ปี 2565 ปรับดีขึ้นจากไตรมาสก่อน ตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยรวมที่ทยอยฟื้นตัว โดยเฉพาะด้านการบริโภคภาคเอกชนที่กลับมาขยายตัวจากการใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยว และรายได้เกษตรกรที่ขยายตัวต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ภาวะราคาสินค้าที่เพิ่มขึ้นยังเป็นปัจจัยกดดันการฟื้นตัวของการบริโภค ด้านการลงทุนชะลอตัวตาม การลงทุนด้านก่อสร้าง ขณะที่การผลิตกลับมาหดตัวจากนโยบาย Zero-COVID ของจีนเป็นสำคัญ
แนวโน้มเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. เศรษฐกิจไตรมาส 3 ปี 2565 คาดว่า ทรงตัวจากไตรมาสก่อน แม้การใช้จ่ายด้านอุปโภคบริโภคได้รับผลดีจากการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด รวมถึงมีปัจจัยสนับสนุนจากมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวและการบริโภคของภาครัฐ แต่การฟื้นตัวยังมีแรงกดดันจากภาวะค่า ครองชีพที่อยู่ในระดับสูง และก าลังซื้อที่ยังอ่อนแอ ส าหรับการผลิตที่เกี่ยวเนื่องกับการส่งออกคาดว่า ยังได้รับผลดีจากอุปสงค์ของประเทศคู่ค้า อีกทั้ง การผลิตอาหารและเครื่องดื่มคาดว่า ขยายตัวจากการผ่อนคลายมาตรการควบคุมโรค แต่ยังมีความเสี่ยงจากต้นทุนวัตถุดิบและค่าขนส่งที่สูงขึ้น

 เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น