ผอ.ศูนย์ฯ ออทิสติก พร้อมเพื่อพัฒนาเด็กออทิสติก

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ที่ศูนย์พัฒนาพัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดขอนแก่น   ได้มีการประชุมเจ้าหน้าที่และผู้ปกครองของศูนย์ฯ เนื่องในโอกาสที่ ผู้บริหารเข้ามารับตำแหน่งใหม่ ทั้งนี้เพื่อสร้างความคุ้นเคย และรับทราบแนวทางการดำเนินงานของศูนย์ฯ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

นางสาว มาลิน แตงตาด ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดขอนแก่น  ได้กล่าวว่ารู้สึกยินดี ที่ได้มาทำงานที่ศูนย์ฯ แห่งนี้ และวางแนวทางดำเนินงานของศูนย์ฯคือ ผู้รับบริการ ต้องใช้ชีวิตประจำวันและดูแลตัวเองได้  อยู่ร่วมกับสังคมได้ ทั้งนี้อยู่บนความร่วมมือ เข้าอกเข้าใจ ของเจ้าหน้าที่และผู้ปกครอง  และในที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานบ้านพิทักษ์บุคคลออทิสติก 24 ชั่วโมง  และทางศูนย์ฯ ได้จัดทำห้องพักสำหรับผู้ปกครองที่จะเยี่ยมบุตร หลาน อีกด้วย

วางแนวทางดำเนินงานของศูนย์ฯคือ ผู้รับบริการ ต้องใช้ชีวิตประจำวันและดูแลตัวเองได้  อยู่ร่วมกับสังคมได้ ทั้งนี้อยู่บนความร่วมมือ เข้าอกเข้าใจ ของเจ้าหน้าที่และผู้ปกครอง 

 

 เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น